Nærmer seg innflytting Husene står, staben er under opplæring, brønnen er endelig dyp nok. Men møblene står på et tollager i Namibia. Det er ikke grenser for motgang og motvilje mot en SOS-administrasjon som nekter å gi etter for korrupsjonspresset i Angola – et av verdens mest korrupte land. SOS-BARNEBYEN I ANGOLA I 2005 vedtok Fagforbundets landsmøte å garantere for bygging og drift av en SOSbarneby i Huambo i Angola. Området var hardt rammet av borgerkrigen som hadde rast i landet i 28 år, og som sluttet i 2003. Til nå er det samlet inn om lag 19 millioner kroner blant medlemmene i Fagforbundet. SOS-barnebyen inneholder: • 12 familiehus med kapasitet til 120 barn. • Barnehage for 120 barn. • Skole for 600 elever. • Sosialsenter med familieprogram som skal bistå 1200 mennesker. Startet i mai 2008. Tekst: GEIRMUND JOR Byggeprosjektet har tatt lang tid og har vært svært krevende. Det har vært mangel på fagfolk og byggematerialer. Det har vært store problemer med å få til en trygg og god forsyning av vann. Ved anleggstart fantes det ikke kjørbar vei til Huambo. Det skulle altså gå fem år fra Fagforbundets landsmøte ga sin garanti, til skoler og hus stod ferdige. Ikke hundre, men tusen barn På grunn av den lange anleggsperioden ble det såkalte lokalsamfunnsprogrammet skutt fram i tid. Dette programmet tar sikte på å hjelpe barn i veldig sårbare familier, ledet av f.eks. besteforeldre eller storesøsken. Det finnes svært mange slike sårbare familier i Angola, og det er avgjørende at de får hjelp til livsopphold og utdanning. Lokalsamfunnsprogrammet til Fagforbundets barneby i Huambo vil omfatte om lag 1200 personer når det er fullt utbygget Fylkene overtar stafettpinnen Utfordringen nå er å sikre finansieringen av driften av barnebyen. Her har fylkeskretsene blitt utfordret til å ta ansvar for hvert sitt hus, enten alene eller flere fylker i samarbeid. I Akershus har et enstemmig representantskap ønsket å bidra til driften av barnehagen i Fagforbundets barneby. – Dette er helt i tråd med vår tenkning rundt solidaritet. Det er fint å ha med medlemmene i tiltak som får helt konkret betydning for noen av de vanskeligst stilte barna i Angola, og dermed kanskje i verden, sier fylkesleder OddHalgeir Larsen i Akershus. OMSORG: Nyansatte barnebymødre er klare for å ta imot de første barna. Her på kurs i barnebyen i Benguela. 26 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR