AKTUELT Diktopplevelse i innboksen Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil Med e-diktet kommer en liten stund til ettertanke eller en passe porsjon humor og glede midt i hverdagen. Som et ledd i Leseåret har fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Østfold gått sammen om en felles tjeneste; e-diktet. Dette er en diktopplevelse sendt direkte til e-postadresser en gang i uken. Slik får de presentert dikt mottakerne kanskje ikke ville funnet eller lest ellers, og bekjentskaper med nye forfattere kan stiftes. Prosjektet går ut på å sende gratis et nyskrevet dikt hver uke på e-post til alle interesserte, barnehager, skoler, bibliotek og småbarnsforeldre. Språkstimulering i førskolealderen er viktig for at barna senere skal lykkes med leseopplæringen. Rim og regler er en fin måte å leke med språket, kjenne på rytme, lytte og etter hvert ta til seg innhold. Diktets korte form gjør det lett anvendelig i en travel hverdag. Voksendikt sendes til dem som ønsker det. Diktet kan leses for seg selv, eller høyt for andre. Noe av poenget med e-diktprosjektet er at folk skal få et lite pustehull i hverdagen og bli oppmerksom på mangfoldet innen lyrikken. I tillegg er det en måte å få markedsført og lansert lyrikk på. Norsk lyrikk som enten allerede er utgitt eller som skal til å utgis, kommer i innboksen. Målet er å få med bredden og vise fram litt av alt. E-diktet har også en egen facebook-side, som har fått mange tilhengere, i tillegg til mange bloggere som er fornøyd med ordningen. Den som er interessert i å abonnere på e-dikt, kan gå inn på nettsiden www.e-diktet.no Her registreres om man ønsker dikt som tilpasset barn mellom 3 og 8 år eller voksendikt.    IVR Fagbladet 3/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonKIR