Digitalisering av kinoene kan gjøre kinoene til opplevelsessentre som kan vise musikk, teater og sport fra hele verden. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT Kinomaskinistene skal snurre film litt til, men håndverket med skjøting og spoling opp og ned skal byttes med harddisker og overføringer via nettverk eller satellitt. Kinomaskinist Kåre Johansen løper ned vindeltrappa til tredje etasje. Det er noen minutter igjen til reklamen skal gå, og enda litt flere minutter til dagens første film snurrer over lerretet. Nå må han låse opp toalettene, og så skal han rive billetter. Han har ansvaret for to babykinoer og to pensjonistkinoer. Kåre Johansen har vært kinomaskinist i 40 år. – En god del av jobben er å spole opp og spole ned. Det er her grunnlaget legges for en vellykket visning, mener han. 35 mm-versjonen av Avatar-filmen kommer i to kartonger og veier 40 kilo. Kartongene inneholder åtte 600-metersruller som skal skjøtes sammen. Kåre Johansen vet at publikum får med seg dårlige overganger. Dessuten må overgangene mellom bilde og lyd være så myke som mulig. – Avatar koster milliarder av dollar å lage. Da skal det bare en dårlig maskinist til for å ødelegge filmopplevelsen for publikum. Store framskritt – I dag tar det halvannen til to timer å laste ned en digital film. Om noen år vil det være mulig å laste ned filmen fra et nettverk eller satellitt til dataservere i kinoen, forteller administrerende direktør i Drammen kino, Steinar Johansen. For to år siden startet prøveprosjektet med å digitalisere norske kinoer. Drammen kino er en av 16 kinoer som ble med på dette. Utbyggingen av de digitale kinoene skal etter planen starte våren 2010 og er ment å ta to år. Digitalisering av en kino koster rundt 700.000 kroner per sal, og et tredimensjonalt (3D) anlegg kommer på 150.000 til 200.000 kroner i tillegg. – Nå som Unique Cinema Systems har vunnet kinoanbudet, skal vi sette oss ned og lage framdriftsplaner. Mange skal digitalisere, og vi vil forsøke å være så langt framme i køen som mulig. For vår del er det viktig å være tidlig ute. Mange filmer vil kun lages digitalt. Vi har bare én digital sal så langt, og det vil begrense vårt repertoar, forklarer kinodirektøren. Han forteller at 3D-filmer bare kan vises i digitaliserte kinosaler. Drammen kino har investert 250.000 kroner i 3D, og besøkstallene for denne versjonen av Avatar eksploderte. – 3D er et absolutt konkurransefortrinn, mener Johansen. > Fagbladet 3/2010 > 31 AVGJØRENDE: Kinomaskinist Kåre Johansen legger grunnlaget for en god kinoopplevelse. Filmen skjøtes og spoles. fbaargang2010 fbseksjonKIR