– Barnehager må ha skygge – Det er viktig at alle barnehager og skoler har mulighet til skygge i uteområdet. Det bør inn som nytt punkt i forskriften om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, sier rådgiver Mona Stensrud i Kreftforeningen. Tekst: SIDSEL VALUM Vi nordmenn hiver gjerne av oss klærne og blotter vinterblek hud straks sola kommer tilbake etter en lang vinter. Bråsoling etter måneder i vintermørke er den viktigste grunnen til at så mange i Norge får hudkreft, ifølge Kreftforeningen. På verdenstoppen – Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder hudkreft. Bare Australia og New Zealand, som er mer solrike land enn Norge, har flere tilfeller av hudkreft, slår rådgiver Mona Stensrud i Kreftforeningen fast. UV-stråling fra sola er den viktigste årsaken til hudkreft. Så mange som 300 mennesker dør av hudkreft i Norge hvert år. Rundt 1200 nordmenn får årlig den alvorlige hudkreftformen føflekkreft. – Det er viktig å øve inn gode levevaner tidlig. Vi har derfor prioritert barn, småbarnsforeldre og unge i vårt solarbeid. Helsestasjoner, barnehager og skoler er viktige samarbeidspartnere for å nå denne målgruppa, sier Mona Stensrud. Mangler skygge Mange barnehager mangler god nok solskjerming til at barna kan oppholde seg ute uten risiko for å bli solbrent, viser en spørreundersøkelse Kreftforeningen har gjennomført. Av 157 barnehager svarte 40 prosent nei på spørsmålet om de har god nok solskjerming utendørs. Undersøkelsen ble gjort i februar 2009 blant cirka 300 barnehager. – De dagene da det er størst fare for at barna kan bli solbrent, er det også ofte for varmt å oppholde seg inne i barnehagen. Det er viktig at barna kan være ute og i aktivitet også på solrike dager, uten å risikere å bli solbrent, sier Mona Stensrud. Kreftforeningen anbefaler barnehager og skoler til å plante trær, unngå å hugge trær og å bygge skyggetak eller levegg. Å henge opp et solseil eller liknende kan også være et alternativ. Vil endre forskrift Kreftforeningen ba i et brev til Helsedirektoratet i slutten av juni 2009 om endring i «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.», for å sikre skyggemuligheter når det bygges nye barnehager og skoler. Formålet til forskriften er å bidra til at miljøet i barne- hager og skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdom og skade. Den omfatter både lokaler og uteområder. Det er kommunene som har ansvar for at bestemmelsene i forskriften blir overholdt. I brevet til Helsedirektoratet foreslår Kreftforeningen at det allerede i planarbeidet 36 > Fagbladet 3/2010 VÆRHJUL: Mange barnehager bruker Kreftforeningens værhjul med pil for å gjøre barna bevisste på når de bør beskytte seg mot sola. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR