i forbindelse med bygging og rehabilitering av barnehager og skoler bør inn et punkt med krav om skyggemuligheter, og at det i forbindelse med tilsyn bør sjekkes at det fins forsvarlige skyggemuligheter. «Solvenn»-barnehager Kreftforeningen startet i 2008 en informasjonskampanje for å øke bevisstheten om beskyttelse mot skader fra sola i barnehager. Alle barnehager ønskes velkommen til å registrere seg som «Solvennbarnehager» på Kreftforeningens nettsider. – Vi ønsker ikke å skremme barna fra å nyte sola. Vi trenger alle sol, særlig i et så solfattig land som Norge. Men det er viktig å SOLVETT: Mona Stensrud i Kreftforeningen ber Helsedirektoratet om forskriftsendring for å sikre at alle barnehager og skoler har muligheter for skygge. lære barn tidlig når sola kan være skadelig, sier Mona Stensrud. Kreftforeningen oppfordrer barnehagene til å lage sin egen «solpolicy», og å følge «Barnas solvettregler» når sola står høyt på himmelen i sommerhalvåret: Ha mulighet til å leke mer i skyggen, ha på lette klær og å bruke solkrem med faktor 15. Kreftforeningen har utarbeidet informasjonsmateriell som barnehager kan få tilsendt gratis. På nett kan de ansatte i barnehagen lære å sjekke UV-indeksen for å beskytte huden når den er tre eller høyere. I sommerhalvåret er Kreftforeningens værplakat et nyttig hjelpemiddel i barnehagen. Fagbladet 3/2010 > 37 UV-STRÅLING OG HUDKREFT Ultrafiolett stråling (UV-stråling) er den viktigste ytre risikofaktor vi kjenner for utvikling av hudkreft. Kraftige og gjentatte solforbrenninger, spesielt i ung alder, øker risikoen for hudkreft senere i livet. En stor del av sykdomstilfellene kan forbygges dersom man lykkes i å endre solingsvanene i risikoutsatte deler av befolkningen. Omtrent fem prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med arv/gener. Kronisk eksponering av UV-stråler, slik for eksempel de som arbeider utendørs får, ser ikke ut til å ha sammenheng med økt risiko for føflekkreft. UV-strålingen er spesielt intens på høyfjellet, nær ekvator og på plasser med stor åpen horisont. Snø og sand reflekterer UV-stråling, og gjør at ekstra beskyttelse kan være nødvendig.    Kilde: Kreftforeningen VISSTE DU AT • kroppen produserer vitamin D også når vi bruker solkrem. • de med lys hud trenger bare noen minutter i sola for å dekke dagsbehovet av vitamin D. • jo mørkere hud, jo mer sol trengs for å få nok vitamin D. • barn med lys hud trenger ekstra hyppig smøring med solkrem. • solforbrenning øker faren for hudkreft senere i livet. • fargerike klær beskytter bedre mot sola enn lyse. • solkrem bør ha middels beskyttelse, som er faktor 15 (angir UVB-beskyttelse) og den bør ha beskyt- telse mot UVA. • solhatten bør også beskytte barnets nakke og ører. • forekomsten av føflekkreft er seksdoblet i løpet av de siste 30 årene. Kilde: Kreftforeningen Foto: Sidsel Valum fbaargang2010 fbseksjonKIR