SEKSJONSLEDER Lokal aktivitet fram mot Yrkes-NM Arbeidet med barne- og ungdomsarbeiderfaget på Yrkes-NM i oktober 2010 går videre. Det er etablert en arbeidsgruppe i Fagforbundet, og det knyttes kontakter i fylkene med sikte på lokal aktivitet fram mot Yrkes-NM. I februar møttes fylkeslederne i Oslo. Dessuten har det vært et møte på Lillehammer hvor ansvarlige så på arenaen for konkurransen. Yrkes-NM arran- geres hvert annet år og gir unge under 23 år mulighet for å konkurrere innenfor sine fag. I år vil nærmere 30 fag gjennomføre yrkeskonkurranser på Lillehammer 18.–21. oktober. Fagforbundet/SKKO har igjen meldt barne- og ungdomsarbeiderfaget på konkurransen. Dette er en svært god mulighet til å synliggjøre og profilere faget. Det gir dessuten anledning for Fagforbundet til å vise at de er opptatt av faget og lærlingene, og det gir muligheter for verving. I 2008 deltok for første gang barne- og ungdomsarbeiderlærlinger på Yrkes-NM. Hvert lag bestod av to lærlinger, og de viste at det er fullt mulig å ha en god og seriøs konkurranse innen faget. På samme måte som ved en fagprøve skulle lagene planlegge, gjennomføre og evaluere oppgaver i forhold til barn og unge. Dommere vurderte arbeidet og avgjorde hvem som vant. Hvert fylke oppfordres til å finne en ansvarlig og sette sammen en arbeidsgruppe for å gjennomføre skole- og fylkeskonkurranser for første års lærlinger innen faget. I hvert fylke skal det planlegges og gjennomføres lokale konkurranser innen 1. juni. Fylket melder til Fagforbundet/SKKO hvem som er kontaktperson i fylket og hvilket lag som har vunnet/er plukket ut i fylkeskonkurransen. Les mer om konkurransene på www.worldskills.no eller www.yrkesnm.no    IVR Mot mobbing Manifest mot mobbing er inne i sitt avsluttende år, og de diskuterer nå hva manifestpartene kan gjøre sammen dette året og om hvordan engasjementet skal føres videre. Fagforbundet er en av flere organisasjoner som er med. Den administrative arbeidsgruppa for Manifestet er også bedt om å være referansegruppe for prosjektet «Bedre læringsmiljø» ved siden av arbeidet med Manifest mot mobbing. Fagforbundet inkluderer manifesttemaer på ulike konferanser, alle fagforeninger er informert om kampanjen og oppfordret til å følge opp. I tillegg er det gitt informasjon om Manifest mot mobbing via ulike kanaler i Fagforbundet.    IVR Stiller seg ikke bak røykeforslag Organisasjonen Tobakksfritt vil forby røyking på utendørs serveringssteder, og på bussholdeplasser og togstasjoner. Da NRK Dagsrevyen omtalte forslaget i februar, ble det sagt at Fagforbundet støttet det. Dette er ikke riktig, ifølge forbundets informasjonsavdeling. Fagforbundet er med i Organisasjonen Røykfritt, forslaget som ble nevnt i Dagsrevyen, er ikke tatt opp med Fagforbundet.    PF Ikke alltid det andre kinn Det er noe fint i budskapet om nestekjærlighet og raushet i oppfordringen om å snu det andre kinnet til når noen slår. Sitatet er lenger: Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten, heter det. Det er fint, men det har ikke så mye med fagforeningspolitikk å gjøre. Jeg har lett fram dette sitatet i anledning at Fagforbundet teoLOgene ble ti år for litt siden. TeoLOgene er forbundets fagforening for prester, som ble stiftet etter en uenighet med Presteforeningen. Fag- forbundet teoLOgene mener at det å være prest er en jobb som alle andre når det gjelder rettigheter, arbeidsbetingelser og forholdet til arbeidsgiver. Prester i Fagforbundet vil være solidariske med fellesrådsansatte og andre medarbeidere i kirken. Det høres kanskje ikke så spesielt ut, men grunnleggende arbeidstakerrettigheter er ikke alltid en selvfølge innen kirke og gravferd. Prester i Fagforbundet vil være solidariske med fellesrådsansatte og andre medarbeidere i kirken. Det er over 100 år siden kirkegårdsarbeiderne i Bergen og Oslo begynte å organisere seg. En av de eldste foreningene våre er Gravferdsetatens fagforening i Oslo. I Bergen heter en av foreningene rett og slett Fagforbundet Kirke. Kirkelig ansatte har kjempet for sine rettigheter og stått sammen på tvers av fag og ansvarsområder. Det er ikke uten grunn at Fagforbundet også er den største arbeidstakerparten i KA-området med kirke- tjenere, kontoransatte, kirkegårdsarbeidere, kirkeverger og andre grupper ansatte. Men selv om vi står sterkt, har vi mye å gå på. Ansatte innen kirke og gravferd kommer også i konflikt med sine arbeidsgivere. De kommer til oss, enten det er til TeoLOgene eller en av de andre fagforeningene som organiserer ansatte innen kirke og gravferd. Og de skal få hjelp og et godt yrkesfaglig tilbud. Til det trenger vi et solid tillitsvalgtkorps, også innen kirken. Vi er på vei, men her er det langt igjen. La det ikke herske noen tvil, vi kan være både milde og snille, men hvis noen urettmessig går løs på ett eller flere av medlemmene – så slår vi tilbake. 38 > Fagbladet 3/2010 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2010 fbseksjonKIR