PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet – Kvar er trollet? Spenninga stig, og barna peikar. I Øyrane barnehage blir dei yngste barna inviterte med i dialog rundt lesinga. Dette gjer ungane kompetente, meiner forskar Ingeborg Mjør. TEKST OG FOTO: INGRID HILLESTAD SKAPER engasjerte LESARAR..nr. 2 2010 © Åslaug Sniltsveit fbaargang2010 fbseksjonKIR