OPPLYSNING: Det jobbes nå aktivt med informasjonsarbeid blant bønder for å øke bevisstheten rundt kuppet og den politiske situasjonen. POPULÆR: Las Minitas er et av de fattigste strøkene i Tegucigalpa. Den avsatte presidenten er populær blant de fattige blant annet fordi han hevet minstelønna og satset på sosiale programmer for landets mange fattige. > Fagbladet 3/2010 > 47 fbaargang2010 fbseksjonKIR