stor. Vi har hele tiden kommet med egne innspill, sier hun. Økning av stillingsprosentene og omleggingen fra å jobbe alene til å jobbe i team har vært de viktigste sakene. " Vi har jobbet mye med holdninger: Til hverandre, til kommunen og til brukerne. Når holdningene endret seg, innså vi at det var vår egen skyld at vi ikke hadde skaffet vikarer tidligere. Ikke rart at ingen ville jobbe sammen med oss når vi sto på butikken og klagde over jobben vår. Men nå har vi fått mer ansvar, vi har vært nødt til å begynne å bruke hodet når vi gjør rent. Vi føler at vi gjør en viktig jobb, sier hun. Satser på forebygging I dag vaskes det med topp moderne utstyr i Vaksdal. Det var vanskelig å gå over til mikrofiber, bruke mindre såpe og mer maskinelt utstyr, forteller Knutsen. " Det luktet ikke rent på samme måte lenger, maskinene var uvant, og det ble felt noen tårer på den tiden, minnes hun og smiler. Nå brukes det bare 50 liter såpe i året, mot 600 liter for få år siden. Alle ansatte kurses jevnlig. De som vil, har fått tilbud om å ta fagbrev. Det passet imidlertid ikke for alle. Derfor har enheten laget egne kurs, i tillegg til at teamlederne kurses eksternt. To dager i året er alle renholderne på tur sammen. " Alt som kan forebygges, skal forebygges. Vi har fått arbeidsklær og sko med støtdemping. Før gikk vi rundt med alle slags rare sko, gjerne sko som var utslitt. Mange hadde dårlige rygger. Det er blitt mye bedre, sier Søndergaard. Følger opp sykmeldte Når noen på enheten blir syke, kalles de inn til en samtale. I samtalen forsøker leder og ansatt i fellesskap å finne ut om arbeidet kan tilrettelegges for en periode. Legen blir alltid tatt med i vurderingen. FOREBYGGER: Innkjøp av arbeidssko til renholderne i Vaksdal har gjort underverker for slitne rygger og bein, mener f.v. Elin Sandnes, Linn Helen Midtun, Lill Erika Larsen og Renate Helgesen Jordal. " For eksempel kan lett arbeid som å legge sammen tøy på vaskeriet være et alternativ. Folk ønsker ikke å være sykmeldt. Vi har nå dannet en HMS-gruppe som tar saken dersom noen sliter, forteller Søndergaard. Det er gjort en rekke grep for å forebygge sykefraværet. Sist høst arrangerte kommunen et kurs over seks dager for langtidssykemeldte. " Målet med kurset var ikke å få alle ut i jobb igjen, men som arbeidsgiver ønsket vi å gjøre noe for dem som er langtidssykmeldte og vise at de ikke er glemt selv om de ikke er på jobb. Kanskje bidro kurset til bedre livskvalitet. Da er det ikke kronene som teller, sier prosjektleder Bjørg Djukastein. De 12 deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger på kurset, der de blant annet hadde søkelyset på å snu problem til løsning og mestring, bli bevisst egne ressurser, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Vaksdal vant Kvalitetsprisen 2009 for sitt arbeid med sykefravær. Fossmark håper at kommunen klarer å holde trykket oppe når prosjektperioden er over. Fagbladet 3/2010 > 59 fbaargang2010 fbseksjonKIR