du ikke presterer i det hele tatt. Det er en vond følelse. Å protestere nytter ikke. Da kan du bare finne deg en annen jobb, blir vi fortalt. Ble refset – Vi bestemte oss for at vi ville ta opp ulike forhold med styreren og for å organisere oss. Et slikt møte var uaktuelt, var svaret. Flere av oss bestemte oss for å melde oss inn i Skolenes Landsforbund, men for en dag. Styreren ga meg kjeft i over en time. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var fleksibel, at jeg var vanskelig og hadde dårlig innflytelse på de andre, og at jeg dro dem med meg i negativ retning, sier Anne. Mot slutten av møtet fikk hun presentert et brev hun skulle signere. Og signerte i et øyeblikks fortvilelse. Brevet sa blant annet at hun skulle kommunisere positivt med medarbeidere, vikarer og kunder Setter ikke profitt foran omsorg – Det stemmer ikke at det er vanskelig å få noen tariffavtale i Espira, sier personalsjef Marit Åsrud Larsen i Espira AS. – Straks vi åpner en barnehage, melder vi denne inn i Private barnehagers landsforbund (PBL-A), og vi inngår tariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Det stemmer heller ikke at vi ønsker at de ansatte skal melde seg inn i Delta. Vi har tariffavtaler med både Fagforbundet og Delta. Vi legger ingen føringer, og det er vel knapt noen fagorganisasjon vi samarbeider så tett med som Fagforbundet. Er en god lytter – Stemmer det at du i konflikter ikke hører på de ansatte og hva de har å si? – Nei, en konflikt har minst to sider, og jeg mener at begge parter blir hørt. Jeg har jobbet som personalansvarlig for ulike virksomheter i tjue år og forholder meg til tariffavtalen. Hvis du har snakket med ansatte som hevder at jeg ikke hører på dem, får det stå for deres regning. – Enkelte ansatte og tillitsvalgte sier de følte seg uønsket i barnehagen etter å ha kommentert kritikkverdige arbeidsforhold. Hva er din kommentar? – Jeg har ikke den opplevelsen. Styrer i den enkelte barnehage har et tett samarbeid med de tillitsvalgte. De blir rådspurt og lyttet til. Det er veldig leit om enkelte går rundt og føler det du sier nå. Hos oss er alle ansatte like viktige. Inntjening ikke viktigst – Det stemmer ikke at vi setter inntjening foran omsorg. Man blir ikke den beste barnehagedriveren i Norden, som er vårt mål, ved å sette penger foran omsorg. Mange steder i landet er det full barnehagedekning. Og driver vi ikke profesjonelt, sender ikke foreldrene barna sine til oss. Men selvsagt må vi ha et overskudd for å sikre videre drift, sier personalsjef Marit Åsrud Larsen. ble da konfrontert med at en slik avtale ikke ville bli tatt hensyn til. Helst ville de ha oss inn i fagorganisasjonen Delta, fikk vi høre. «OFTE SPRINGER DU RÆVA AV DEG OG FØLER AT DU IKKE PRESTERER I DET HELE TATT.» Både styreren og personalsjef Marit Larsen nektet dem å velge en tillitsvalgt. Anne tror de var skeptiske til den lokale representanten fra Skolenes Landsforbund, som er sterk og har gjennomslagskraft. – Vi gikk likevel videre med organiseringen og arrangerte et personalmøte etter arbeidstid. Det fikk vi refs for, selv om vi møttes utenfor barnehagen, forteller Anne. Kjeft, kjeft og mer kjeft – Etter kort tid ble jeg innkalt til et møte med barnehagestyreren. Jeg fikk ingen beskjed om møtetema, men det kom jo LEIF NYGÅRDSETER (foreldre). Dersom hun beveger seg ut av avdelingen, for eksempel til kjøkkenet for å hente et glass vann, må hun informere den pedagogiske lederen. Brysom ansatt Barnehageassistenten fnyser av slagordet til Espira «Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet, sol – bare sol». – De tok meg fordi jeg var den som våget å stå fram og snakke på vegne av personalet. De vil nok helst ha meg vekk, tror Anne. 16 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON