Prosjektet er Sannsynligvis er Kvalitetskommuneprogrammet over i sin nåværende form. Likevel vil sju av ti kommuner som har startet en dialog mellom de ansatte, administrasjonen og politikerne, fortsette samarbeidet. Tekst: VEGARD VELLE De aller fleste av de nærmere 200 deltakerkommunene svarer ja på spørsmål om kommunen eller bydelen kommer til å bruke trepartssamarbeid som metode videre. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Kvalitetskommuneprogrammet. Kun seks prosent av kommunene som er med i Kvalitetskommuneprogrammet sier de vil legge inn årene. I alt har 360 ordførere, rådmenn og prosjektledere svart. Utgangspunktet for det såkalte trepartssamarbeidet er at både de ansatte, administrasjonen og lokalpolitikerne skal bli involvert i en dialog for å forbedre de offentlige tjenestene. Samarbeidet er blitt bedre I samme undersøkelse svarer åtte av ti kommuner at dialogen mellom de tillitsvalgte, administrasjonen og politikerne har styrket samarbeidet lokalt. Prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet, Bjørn Pettersen, er svært fornøyd med resultatet. – Noe av hensikten med Kvalitetskommuneprogrammet var å etablere trepartssamarbeidet. Det virker det som om vi har klart. Generelt ser vi at de kommunene og bydelene der partene har vært flinkest til å samarbeide, har fått til mer enn andre, poengterer han. Kjempefornøyd Lokalt har mange blitt vunnet for samarbeidsmetodikken. – Vi er kjempefornøyde og vil fortsette. Spesielt er dialogen med politikerne svært positiv. Når de blir med på et tidlig stadium, føler de seg bedre informert og støtter prosjekter som senere ender opp til politisk behandling, forteller Vivi A. Nielsen, prosjektleder i Fyresdal kommune. Antallet omkamper og mengden av frustrasjon har gått drastisk ned i kommunen, fordi partene er enige om sakens forløp når beslutninger tas. Heltid en rettighet Kommunen har prioritert retten til fulltidsjobb. – Vi har fått forståelse for at små stillinger må utvides eller slås sammen med andre brøkstillinger. Ved nyansettelse er vi opptatt av å ansette folk på heltid, forteller prosjektlederen. Hun mener det økte antallet ansatte på fulltid har forbedret tjenestene og økt kompetansen blant omsorgspersonalet siden flere har fått tid til å gå kurs i arbeidstida. – Både brukere og pårørende er veldig fornøyde. Brukerne har fått en bedre og mer stabil hverdag. Men også de ansatte er fornøyde, og vi har vist at det er en myte at pleiepersonell ønsker brøkstillinger. Kurs i klasseromsledelse Fyresdal kommune har også jobbet med å forbedre omdømmet til skolen. Underveis har kommunen lykkes med å involvere foreldrearbeidsutvalgene. Bakgrunnen var medieoppslag som viste 18 > Fagbladet 3/2010 over... Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON