Fra t-bane til Metro Lavere sykefrav Administrasjonsselskapet Ruter ønsker å døpe om t-banen i Oslo til Metro. For å finansiere den jobben, har de søkt statlige myndigheter om 95 millioner kroner. Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, er både oppgitt og sint over denne måten å bruke kollektivpenger på.  Vi sliter med strømtilførsel som ikke er tilpasset de nye MX-vognene vi kjører med i Oslo. Vi har heller ikke tilstrekkelig opps tallingsplass til de nye vognene. Nå har også hovedverneombudet stanset vaskingen av vogner inne i vognhallen ved verkstedet på Ryen. Hallen er ikke tilrettelagt for slik vask, og det har vært branntilløp fordi vann har rent ned i strømførende utstyr.  Med disse akutte driftsproblemene, velger Ruter å be om 95 millioner kroner for å bytte navn Klart vi kan! på t-banen. Jeg har nesten ikke ord! sier en tydelig oppbrakt Aasen til Fagbladet.  Jeg håper virkelig statlige myndigheter ser galskapen i dette og avslår å bruke penger på noe sånt, legger han til. Kommunikasjonsdirektør Christine Holtan Bøgh i Ruter forsvarer navneskiftet. I et innlegg i Dagsavisen skriver hun at det dreier seg om et ambisiøst nytt informasjonssystem som skal gjøre det enklere for de reisende å orientere seg i kollektivtrafikken. Hun skriver også at dette prosjektet ikke skal gå ut over sårt tiltrengte investeringer for trikk og t-bane i Oslo. Vi deler erfaringer fra tre års målrettet arbeid med å redusere sykefraværet. Møt kommuner som lykkes, Nav, leger og andre relevante aktører. 044.0 03 25 4 4 .0 20,2-4 4. 051 14 4. 051 Kristiansand 29. april Målgruppe: politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. 6.05,24 44 05 4    4 204 20 Påmelding: 501 /05 4 2343515.    2-    -4214 4 4 4 44 4 4 4 kvalitetskommuner.origo.no Tekst: PER FLAKSTAD Har du ikke benyttet deg av SPESIALTILBUDET med Stena Line enda?? Vi forlenger fristen til 30. april! Bestill på www.stenaline.no/saga405 eller ring 02010 og oppgi kode 4P405. Ship O Hoi! Reis fra kun 69,- pr. person Fagbladet 3/2010 > 23 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON