AKTUELT Rådmannsforening på offensiven Fagforeningen for rådmenn og andre ledere krever å få tilbake forhandlingsretten for medlemmene sine i lønnsoppgjørene. – Vi krever å få tilbake retten til å forhandle på vegne av våre medlemmer i kommende lønnsoppgjør, sier leder Yngve Øhrbom i Fagforbundets Forening for rådmenn og andre ledere. Ved forrige lønnsoppgjør ble det bestemt at det er arbeidsgiver som fastsetter lønna. Nå skal lønn til toppledere som rådmenn og assisterende rådmenn fastsettes av kommunen, fylkeskommunen eller bedriften. Den enkelte kan bistås av tillitsvalgt eller nytte sentral bistand i forbindelse med lønnsvurderingen. Fagforeningslederen er ikke fornøyd med bare å kunne bistå i en lønnssamtale. – Vi vil ha forhandlingsretten tilbake, slik vi hadde fram til siste tariffoppgjør. Vi bør kunne forhandle på vegne av våre medlemmer, slår Øhrbom fast. Foreningen har sendt over krav om dette til Fagforbundet foran vårens tariffoppgjør, og har også SPENNINGSFYLT: Spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon gjør at det ikke blir en kjedelig dag på jobb, sier leder Yngve Øhrbom i Fagforeningen for rådmenn og andre ledere. Tøffere råd- mannshverdag Rådmann Yngve Øhrbom opplever en tøffere hverdag for kommunenes administrative ledere. – Siste halvår har vi fått flere henvendelser fra rådmenn som ofte blir syndebukk for utslag av dårlig kommuneøkonomi. Dette krever også en viss ydmykhet fra oss. Men det er litt for lett å kvitte seg med ledere, mener leder Yngve Øhrbom i Fagforeningen for rådmenn og andre ledere. – Enkelte steder er det over og ut etter en votering i kommunestyret. Det er viktig med tillit mellom ordfører og rådmann. Når det ikke er tillit, må det finnes en løsning, og noen ganger er det berettiget at en leder må gå, sier Øhrbom. Det nyvalgte styret i Fagforbundets rådmannsforening vil arbeide for å styrke kompetansen om arbeidsgiverrollen blant politikerne. – Vi har sett at enkeltpolitikere opptrer som arbeidsgiver, men det er kun når de er samlet i kommunestyret som et kollegialt organ at de er det, sier Øhrbom.    MoS hatt dialog med forbundets ledelse. På sikt ønsker Rådmannsfor- eningen å kunne forhandle for medlemmene som omfattes av kapittel 5 i hovedtariffavtalen. Det vil si de som kun får lønna fastsatt lokalt. – Vi har ganske mange ledere i dette sjiktet. Vi har god kompetanse og kan bistå medlemmene raskt. Vi har også kompetanse i arbeidsrett, og kan være en god støtte for medlemmene her, sier Øhrbom, som forteller at fagforeningen er landsdekkene med godt over 200 arbeidsgivere. – Vi ønsker å få frikjøpt ressurser. I dag har vi dugnadsarbeid, og regionkontaktene er dyktige, men vi føler at vi skulle hatt mer ressurser, sier Øhrbom. Tekst: MONICA SCHANCHE Nytt lederstyre Rådmann Yngve Øhrbom i Nord-Odal fortsetter i sin tredje periode etter at han ble gjenvalgt som leder i Foreningen for rådmenn og andre ledere på årsmøtet i februar. Ny nestleder er rådmann Stig Holmstrøm, Norddal kommune. Gro Monsen, rådgiver Narvik kommune, fortsetter i styret, nå som sekretær. Spesialrådgiver Jan Terje Nedrejord fra Karasjok er valgt som kasserer og advokat Jarle Øra fortsetter som opplæringsansvarlig. Øvrige styremedlemmer er Per H. Lervåg, rådmann i Øyer kommune; Ståle Tangstuen ass. rådmann i Hole kommune; Arve Varden, direktør Helse Førde og Jorunn Dahl enhetsleder i Tinn kommune.    MoS STYRET I RÅDMANNSFORENINGEN I FAGFORBUNDET: fra venstre: kasserer Jan Terje Nedrejord, sekretær Gro Monsen, leder Yngve Øhrbom, og styremedlemmene Ståle Tangstuen, Jorunn Dahl og Jarle Øra. Nestleder Stig Holmstrøm og styremedlemmene Arne Varden og Per H. Lervåg var ikke til stede da bildet ble tatt. Nytt stipend Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) har opprettet en ny stipendordning for ansatte i HSH-virksomheter, som blant annet omfatter helse, utdanning og kultur. På hjemmesiden www.hsh-org.no finner du retningslinjer, stipendregler og søknadsskjema. Trykk på knappen >Fond> under teksten HSH hjelper deg for å få tilgang til informasjonen. Søknadsfrist er 1. april. Tekst: Karin Lund 28 > Fagbladet 3/2010 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKON