AKTUELT Lønnsløft etter kartlegging Strengere krav I år vil sju av ti it-sjefer i norske virksomheter skjerpe miljøkravene når det skal kjøpes itutstyr. Dette er en markert økning, bare siden i fjor, viser en undersøkelse som it-konsulentselskapet Steria har gjort i samarbeid med Medialect. Kommunikasjonsdirektør i Steria, Anders Lindgren, tror oppmerksomhet rundt lavere strømpriser og CO2-utslipp gjør at flere velger mer miljøvennlig og energieffektivt utstyr, skriver bladet Ny Teknikk. For å få bedrifter og virksomheter til å bli miljøbevisste itbrukere, mener han at det kan være en god idé å sende strømregningen for it-bruk til itsjefen.    PF Fem fagforbundsmedlemmer på regnskapskontoret i Trondheim kommune har fått solid lønnsløft etter kartlegging av ansvar og kompetanse. I høst gjennomførte regnskapskontoret sentralt i Trondheim kommune en kompetansekartlegging i tråd med det partene ble enige om i forrige tariffoppgjør. – Like før jul fikk fem medarbeidere et opprykk på grunnlag av denne kartleggingen, forteller leder Turid Krosby i Seksjon kontor og administrasjon i Sør-Trøndelag til Fagbladet. 18.000 i tillegg To av dem som hadde gjennomført økonomikurs fikk 18.000 kroner i lønnstillegg. Andre har fått uttelling etter at ansvarsområdet ble klarlagt. Ifølge Turid Krosby har to sekretærer fått opprykk til førstesekretær, og to har rykket opp til konsulent. Alle er organisert i Fagforbundet. EGENREGI: Det er viktig å heve kompetansen blant kommunens egne ansatte, mener SKAleder Turid Krosby i Sør-Trøndelag. Sa opp i protest Etter bare et halvt år i stillingen, har plansjefen i Lyngdal sagt opp stillingen sin. Kåre Frøytland begrunner oppsigelsen med det han kaller uforsvarlig bemanningssituasjon i etaten, ifølge Farsund Avis. – Kontoret er underdimensjonert, og består av kun meg selv på plansaker, reguleringer og annet for hele Lyngdal kommune. Dette er ikke forsvarlig for publikum, utbyggere, innbyggere og meg personlig, skriver han i sin oppsigelse. Rådmann Evy-Anni Evensen sier til avisen at hun beklager oppsigelsen. Hun sier stillingen var nyopprettet, og at den innebar en økning av bemanningen. Kommunen vil prøve ut ordningen over et lengre tidsrom før det blir konkludert om en stilling er tilstrekkelig.    PF Turid Krosby I tillegg har et medlem i Fagforbundet og et i Delta fått autorisering. De har fått endret stillingen sin til «autorisert kemner- og kommuneøkonomers forbund. Arbeidsgiver har gitt fri med lønn til lesedager og eksamen, og har dekket reise- og oppholdsutgifter. Utgifter til materiell er dekket gjennom stipend fra Fagforbundet. Satser på egne medarbeidere – Vi får tilrettelagt mye kompetanse fra arbeidsgiver. Kommunen er opptatt av å ha dyktige regnskapsmedarbeidere. Det er ikke bare å outsource (sette ut) regnskap i kommunen til et hvilket som helst regnskapsbyrå. Det samme gjelder innenfor lønn, personal og revisjon. Det er viktig å ha dette i egen regi, og å heve kompetansen blant egne ansatte, slår Turid Krosby fast. Tekst: MONICA SCHANCHE regnskapsfører i kommune». De to har gått kurs gjennom Norges Dilbert Fagbladet 3/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON