Stå-på-vilje i Pasientreiser Du må vente lenger for å få tilbakebetalt reiseutgifter etter at Helseforetakenes senter for pasientreiser overtok refusjonen fra Nav. Ansatte og innleide jobber på spreng, og trives på arbeidsplassen der alle er nye. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT En lagerbygning på størrelse med en flyhangar i Skien er foreløpig lokale for Helseforetakenes senter for pasientreiser. Fargerikt teppe på gulvet demper inntrykket av lagerhall. Landsdekkende I åpent kontorlandskap skanner de svære bunker med reiseregninger fra hele landet. Tidligere kunne folk få dekket utgiftene på sitt lokale Nav-kontor. Fra september i fjor har helseforetakene gradvis tatt over, og 1. januar i år har Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS overtatt fullt og helt. Pasienter klager i avisinnlegg over lang ventetid. Noen har ventet over seks uker på refusjon, mens det før kunne ta en uke. I Pasientreiser i Skien jobber ansatte og innleide både dag- og kveldsskift for å få bunkene unna. Større pågang – Vi har fått mange flere refusjonssøknader i forhold til det som ble stipulert fra Nav, forklarer nestleder for driftsavdelingen, Kjetil Dahl. I 2009 kom det inn 54 prosent mer enn forventet. I desember alene var søknadsbunken 94 prosent større. Det skyldes trolig en omfattende informasjonskampanje som har gjort ordningen mer kjent. Vi tar i mot refusjonssøknader på nasjonal basis fra alle de fire helseregionene. Refusjonsskjema med konvolutt ligger nå på alle behandlingssteder; hos fastlegen, spesialisthelsetjenesten og alle godkjente behandlere, og dem er det ca. 20.000 av i Norge, sier Dahl. På hjemmesiden pasientreiser.no forklarer administrerende direktør Marit Korbo at de har hatt en teknisk feil som gjør at enkelte saker kun har blitt registrert, men ikke behandlet. Feilen blir nå rettet opp. Målet er at pasientreisesaker skal behandles i løpet av to til tre uker, sier Marit Korbo. Kritikken synes ikke å ødelegge arbeidsmiljøet i senterets store postavdeling i Skien. Her sporer de hverandre til innsats. – Sykefraværet blant de fast ansatte er godt under fem prosent – inkludert en uke med svineinfluensa, forteller Kjetil Dahl. I mål! En stor veggtavle viser produksjonsmålene. – I dag feirer vi at vi har oppnådd målet for denne uka. Vi har greid å ta igjen hele etterslepet siden nyttår. I januar skannet vi 84.000 saker. Det er bra, understreker driftslederen. Is og kaffe til alle. > PASIENTREISER • De fire regionale helseforetakene har sammen opprettet Helseforetakenes senter for pasientreiser i Skien. I tillegg er det 12 pasientreisekontor rundt i landet. • Ringer du det landsomfattende telefonnummeret 05515 , blir du satt over til nærmeste pasientreisekontor. Det kan gi veiledning om planlegging av pasientreise og refusjon av reiseutlegg. 32 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON