MÅLBEVISST: Nestleder Drift, Kjetil Dahl (t.v.), ajourfører tavlen for mål og resultater. I dag har de tatt igjen hele etterslepet fra forrige måned. De som jobber her har ulik bakgrunn. Noen kommer fra Porsgrunds Porselænsfabrik AS, detaljhandel og andre virksomheter. Selv har Kjetil Dahl bakgrunn fra grafisk bransje, og erfaring fra produksjonsbedrift kommer godt med. – Vi får inn ca. 3000 brev hver dag som blir skannet og digitalisert. Hver sak har i gjennomsnitt tre bilag. Dermed skannes 15.000 dokumenter daglig. Vi er trolig et av Norges største skanningmiljøer i Norge, mener nestlederen på driftsavdelingen. Pasientene identifiseres opp mot Folkeregisteret. Deretter sendes søknaden til det av de 12 pasientreisekontorene som er nærmest pasienten. – Der overtar en saksbehandler. Når vedtak er fattet, sendes saken hit for utbetaling, og vedtaksbrev sendes til pasienten, sier Dahl. STERKT ØNSKE: Heidi Albrecht (t.v.) og Susanne Eriksen( t.h.) jobber iherdig for å bli fast ansatt. Her i samtale med Fagforbundets Eli Saua Svalastog og Lise Larsen som har verveblokken klar. Ventetida skal ned Kjetil Dahl framholder at det er satt i verk tiltak for å få ned ventetiden. – Her i Skien avhjelper vi nå saksbehandling for Helse Sør-Øst og noe for Helse Midt. Det ses også på tiltak for å forenkle saksbehandling, regelverk og oppbemanning i regionene. I Skien er vi de vi trenger å være, mener Dahl. For tiden arbeider 24 fast ansatte og 30 innleide fra bemanningsbyrå – Hva med å ansette flere i fast stilling? – Vi vil øke andelen fast ansatte. Men på grunn av varierende saksmengde, vil vi vurdere dette utover våren. Vi er nyetablerte,    > Fagbladet 3/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON