RETTER OPP: Medarbeidere i Skien kommuniserer med saksbehandlere om eventuelle klager, henter fram sakene fra arkivet og skanner på nytt. GØY PÅ JOBB: Ettermiddagstrim er lyspunktet i en travel arbeidsdag. og alle har lik lønn . De som er på kontrakt, må vi betale innleiepris for, så det vil lønne seg å ansette flere fast. Men vi må se at volumet stabiliserer seg før vi går til flere ansettelser, sier Dahl. Ønsker fast ansettelse Susanne Eriksen (20) har tidligere jobbet på et pizzabakeri og vært lærling i Norgesmøllene. Hun skanner og registrerer sammen med Heidi Albrecht (20), som tidligere jobbet på Kims. Begge er innleid fra bemanningsbyrå og har kontrakt ut april. – Vi har en timelønn på 140 kroner. Det er fantastisk lønn til å være 20 år, mener de to. – Vi har tre måneders kontrakt, men vi har mulighet for å jobbe lenger hvis vi gjør en innsats, sier Susanne og Heidi. Begge håper å bli fast ansatt. – Det er supert her. Ålreite mennesker. Vi jobber veldig for å få fast ansettelse. Lurer på om vi ikke blir fagorganisert snart, smiler de. Fagforbundet i ryggen Eli Saua Svalastog og Lise Larsen fra Fagforbundet i Telemark har med seg verveblokka denne dagen. Noen vil vente med å organisere seg til de har fått fast ansettelse. – Dere behøver ikke det. Dere vil trenge noen som jobber for at dere skal få fast ansettelse, sier Lise Larsen. Fagforbundet har ennå ingen plasstillitsvalgt på Pasientreiser, men Marit Thingstad har sagt seg villig til å være kontaktperson. – Vi har fire medlemmer her, vi fikk to nye i dag, og to vurderer å melde seg inn. Det er veldig bra, mener Marit Thingstad, som er fast ansatt produksjonsmedarbeider og er fornøyd med opplæringen og med lønna. Med 310.000 i årslønn er alle på fagarbeiderstigen. – Hva med opplæring? – Vi har fått god opplæring i blant annet skanning, registrering og i å opprette saker. 14–16 av medarbeiderne er også lært opp i saksbehandling. Arbeidstida er fra 08 til 15.30 . Fra 14. desember har noen arbeidet kveldsskift fra 15.30 til 22.30 for å ta toppene, men de fleste har gått over på dagtid. – I dag er siste dag med kveldsskift. Vi har kommet i mål. Å feire med is motiverer til å jobbe ekstra, sier fagforbundskontakten . NY ARBEIDSPLASS: Nybygg under oppføring. Her flytter Pasientreiser i Skien inn høsten 2010. 34 > Fagbladet 3/2010 PROVISORISK: En lagerhall på størrelse med en flyhangar er gjort om til åpent kontorlandskap med teppe på gulvet. fbaargang2010 fbseksjonKON