KRYSSORD «På en annens skuldre er byrden lett.» SPANSK ORDTAK Kjøretøy Tenke Gå Kommune Nabolag Kam Lykkelig Stykke Sår Bosted Pike navn Leie Merkverdig Mesterskap Tufs Mesterskap Person. pron. Brennevin Sinn Bevege Klister Metall Beleiring Skjønn Tysk by Nedbør Mette T allord Kjør Hermod © 253 12-2009 Tirre Land Forsikring Elskerinne Rygg Vri Gram Artikkel Løvtre Innsnevre 500 Nitrogen Fordi Fiske utstyr Moder-    Besyn- Innrømme Dyd Skade Tall Bryderi Skjønn Bløtdyr Fugl Usårlig Likevel Line Oksygen Spania Kjerr Kjas 50 Pike navn Side Kamp Kropp ne Prøve derlig Lure Fiske utstyr Syk Gnom Mesterskap Hud Polit. parti Gulp Lumpen Krem Mishandle Ransake Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 15. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 8 L    K    K RADIO RASJON VI ØNSKER RI ELDET D VÆR > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Signe Heggøy 5418 Fitjar Johnny Rønning 3534 Sokna Elsa Skogmo 8003 Bodø OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! R ED NIVÅ IT K ARNT RUGE ARNA O ENER NAVN VANLIG DROSSYRK R PROSA LASET RØVER PJSTØVREKKEIE ADRESSE BESATT SAS RUTEBI L POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET NÅL R ENESTE SUR I D I OFRE UEKTE ELG NITTENERTABREI KEROSGODJULEØ ISET MINIMUM SÅR IS 58 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON