> ESPIRA GRUPPEN AS • Barnebygg ble i 2008 kjøpt opp av det finske investeringsselskapet Capman Buyout. • Capman betalte rundt 90 millioner kroner for ca. 60 prosent av aksjene i Barnebygg. • Skiftet navn til Espira AS våren 2009, og er den nest største barnehagekjeden i Norge. • Har 60 barnehager og 1800 ansatte. • Espira Gruppen AS hadde i 2008 en omsetning på 805 millioner kroner. er det alt annet enn lett å omstille seg til et annet sett med verdier. Espira tøyer strikken langt og utnytter alle kriker og kroker i systemet for å tjene maksimalt med penger. Da blir det vanskelig å drive omsorg. Jeg mener de har feil fokus, sier Leif Nygårdseter. UHOLDBART: Espira driver rovdrift på ansatte for å tjene mest mulig penger, mener tildigere Espira-ansatt Leif Nygårdseter. Tjener millioner Ifølge Nygårdseter kjører Espira egne kurs for sine ledere hvor deltakerne lærer hvordan barnehagene skal drives etter deres retningslinjer; kurs som like gjerne kunne vært holdt for industriledere. – Jeg mener det er feil at privatpersoner skal kunne tjene millioner på omsorgstjenester. Prinsippet om likebehandling mellom kommunale og private barnehager, som regjeringen vedtok i fjor, skaper bare enda større overskudd for private aktører på barnehagemarkedet, sier han. Nygårdseter er nå tilbake i jobb, men kommer aldri mer til å jobbe i Espira. Bruk og kast av ansatte – Personalpolitikken deres er rå, mener Elisabeth Schjenken Arntsen, Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Drammen kommune. Hun har nylig jobbet med to ulike saker, hvor ansatte i Espira – deriblant en tillitsvalgt – har fått så sterke beskyldninger rettet mot seg at de ikke lenger orket å jobbe for selskapet. – Det fins ikke rom for nyanser eller empati. Personalsjefen lytter ikke til de ansatte. Vi sitter igjen med et inntrykk av bruk og kast av de ansatte, forteller Arntsen. En vond følelse Ingen av de to i Drammen orker å stå fram i Fagbladet. Det gjør derimot barnehageassistenten «Anne», som lar seg intervjue anonymt. – Du skal ha en sterk rygg for å takle presset i Espira. De kjører deg til veggs. Jeg kjenner mange ansatte i Espira barnehager, og de er redde for ledelsen, sier hun. Hun forteller om en barnehage der de ansatte hvisker og tisker om arbeidsforholdene. Og der de er ansvarlig for 29 barn på en storbarnsavdeling og 25 barn på en 0–4-års-avdeling, langt flere enn normen tilsier. – Ofte springer du ræva av deg og føler at    > Fagbladet 3/2010 > 15 fbaargang2010 fbseksjonSAM