SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Bekymret En ny lov og parkeringsforskrift kan føre til at kommunal parkeringsovervåkning må konkurranseutsettes. Bekymringsfullt, mener mange. 32 > Fra filmrull til harddisk Kinomaskinistenes håndverk med å spole opp og ned filmer, skjøte filmrull etter filmrull og sørge for myke overganger, er snart over. 34 > En rød sofa Alle seksjonene i Fagforbundet og Karrieresenteret i Oslo deler en rød sofa. Herfra informerer de studenter om rettigheter i arbeidslivet. 37 > Ingen konkurranse på trikk og t-bane Ble forbigått Marja Aastrøm (43) i Vadsø følte seg forbigått da en yngre mann fikk den faste jobben som brannkonstabel som hun også hadde søkt. Nå har hun fått medhold. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har slått fast at Aastrøm ble utsatt for diskriminering da hun i 2005 ikke ble tilbudt stilling som brannkonstabel i Vadsø brannvesen. Før hun søkte stillingen hadde hun jobbet som deltidsmannskap i sju år. Først søkte hun et vikariat, senere fast stilling. Da en yngre mann ble ansatt, klaget hun til likestillings- og diskrimineringsombudet, som uttalte at Aastrøm var forbigått, og at det var ulovlig å kreve at en søker skulle være under 35 år gammel. Vadsø kommune anket avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men også den slår fast at Aastrøm ble diskriminert både når det gjaldt kjønn og alder. – Jeg er utrolig lettet og glad, sier Marja Aastrøm til avisa Finnmarken. – Jeg liker arbeidet mitt veldig godt, og jeg håper det kan komme flere jenter inn i yrket, sier hun.    PF Det blir ingen konkurranseutsetting av trikk og t-bane i Oslo etter at bystyret behandlet saken 17. februar. Administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Oslo, Ruter, har i et strategidokument lagt opp til at både trikk og t-bane skulle konkurranseutsettes fra 2013. De ansatte og deres tillitsvalgte reagerte kraftig på dette. – Oslo bystyre har vedtatt at driften av t-bane og trikk ikke skal anbudsutsettes. Ruters planer kan ikke tolkes som annet enn et angrep på dette vedtaket og på alle som jobber i kollektivtrafikken, sa Rune Aasen som er leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). Dødfødt Allerede da strategidokumentet ble kjent i fjor, reagerte Oslo-politikere. Venstre-leder Ola Elvestuen kalte forslaget for dødfødt og uklokt, mens Erling Folkvord fra Rødt sier at en konkurranse om å drifte t-bane og trikk var et politisk spørsmål, og ikke noe som et administrasjonsselskap kunne bestemme. Da dokumentet ble behandlet i bystyret, opprettholdt politikerne i Oslo sitt tidligere vedtak om at IKKE KONKURRANSE: Bystyret har bestemt at administrasjonsselskapet Ruter ikke får konkurranseutsette trikk og t-bane i Oslo. driften ikke skulle konkurranseutsettes. Viktig vedtak – Dette vedtaket er svært viktig for de ansatte, og vi er glad for at spørsmålet er avklart, sier Rune Aasen i OSA. I debatten sa Oslos samferdselsbyråd, Jørgen Kallmyr (Frp), at kollektivtrafikken i hovedstaden går bra, og at fagfolk kommer fra andre byer for å se hvordan Oslo har fått det til. – Det er verdt å merke seg at den positive utviklingen vi har hatt på t-bane og trikk i Oslo de siste årene, har skjedd uten bruk av anbud og konkurranse. Dette er et viktig poeng som jeg håper de ansvarlige for kollektivtrafikk også i andre norske byer får med seg, sier Aasen. – Nå håper vi at det blir mulig også å avlyse den vedtatte konkurranseutsettingen av vedlikeholdet på MX-vognene. – Uansett er dette en viktig motivasjon for å legge oss i selen framover, slik at kollektivtrafikken går bra og at alt fungerer godt under ski-VM neste år, sier fagforeningslederen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 3/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonSAM