INFORMASJON: – Vi informerer om retter og plikter i arbeidslivet, sier (f.v.) Jan-Edvard Monsrud (Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i Oslo), som står på stand sammen med Sikin Jynge fra Karrieresenteret, Stine Aksnes (SST) og Helge Sporsheim (Seksjon helse og sosial). Møtes ved en rød sofa Studenter ved Høgskolen i Oslo kan ukentlig sanke informasjon om sine retter og plikter i arbeidslivet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Hver uke deler Karrieresenteret ved høgskolen og Fagforbundet sine kunnskaper med studentene. Den røde sofaen er blitt et møtested selv om ingen lenger kan sette seg i den. Nå er den bare et bilde bak standen til Karrieresenteret og Fagforbundet i Oslo. Men studentene ved Læringssenteret strømmer likevel til for å få informasjon om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. Jan-Edvard Monsrud, hovedtillitsvalgt og leder for Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i Oslo, opplyser at de har kontakt med 20–30 studenter i løpet av to timer på stand. Dette semesteret er han selv og andre fra Fagforbundet og Karrieresenteret ute på et av byens læringssentre. Mange arbeider – Karrieresenteret gjorde en undersøkelse blant Oslo-studentene og fant at sju av ti arbeider deltid ved siden av studiene, forteller Sikin Jynge som til daglig arbeider ved Karrieresenteret i Oslo. Undersøkelsen bekreftet også at studentene ikke visste nok om retter og plikter i arbeidslivet. Det var bakgrunnen for at Karrieresenteret, Ungdomsutvalget i LO og seksjonene i Fagforbundet Oslo gikk sammen om informasjonsprosjektet Den røde sofa. Mangler kontrakt Jan-Edvard Monsrud opplyser at lønn, feriepenger og sykelønn er blant de mest aktuelle temaene. – Mange mangler arbeidskontrakt; andre har kontrakt og lurer på om den holder mål, forteller han. Ansatte ved Karrieresenteret og tillitsvalgte i Fagforbundet svarer på det meste. Dukker det opp spørsmål de ikke kan håndtere på stående fot, tar de det med videre og svarer på e-post. Studentene kan også sende spørsmål til denrodesofa@fagforbundet.no. Dessuten kan de få med seg nyttig informasjonsmateriell. Blir synlig Gjennom informasjonsprosjektet Den røde sofa kommer Fagforbundet i kontakt med høgskolestudenter i mange fag, som for eksempel ingeniør-, sykepleier-, samfunnsfags- og bibliotekstudenter. På spørsmål om Fagforbundet får mange nye medlemmer fra høgskolegruppene gjennom dette prosjektet, svarer Monsrud at dette ikke er stedet for aktiv verving. – Men synliggjøring bidrar jo til rekruttering selv om det ikke er hovedmålet med dette informasjonsarbeidet, sier Jan-Edvard Monsrud. Fagbladet 3/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonSAM