DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com > SYKEFRAVÆR Sosiale helse- forskjeller Kjære Jan Davidsen. I Fagbladet nr. 1/2010 hadde du diverse kommenterer om hvordan statistikker viser oss hvor skjevt vi har kommet ut når vi nå diskuterer sykefraværet. Du ser også på klassetilhørighet og muligheter for et verdig liv og arbeidsliv, svenske sykefraværsregler mm. Så i siste avsnitt setter du fingeren på diverse forhold som kan være med på å få ned sykefraværet. Det er vel ikke så mange av oss fagorganiserte som er uenig i dette. Dette er jo et tema som har en tendens til å komme på banen ved hvert tariffoppgjør, hvor en eller annen Jens hyler opp om hvor høyt sykefraværet er blitt. Man kan sikkert mene mangt og mye om sykefraværet, men noe som forundrer meg er at oppegående mennesker, som jeg regner deg blant, ikke med ett ord plasserer ansvaret for mye av sykefraværet, og for at mange blir uførepensjonister, der det hører hjemme. Når Jensemann går ut mot de syke og uføretrygdede, kan jeg godt forstå at han toer sine hender og hvorfor han ikke med ett ord nevner hvor mange prosent sykefraværet kunne gått ned med, eller hvor mange som kunne vært spart for å gå over på uføretrygd, hvis sykehuskøene og andre køer i helsevesenet kunne vært avviklet. For dette er jo hans ansvarsområde. Er ikke det like naturlig å ta fram dette som at vi peker på ansvaret til den enkelte arbeidstaker? Noen har fortalt meg at Jesus sa til Gud: «Herre tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Skulle jeg gi noen gode råd til Gud, måtte det være: «Herre tilgi dem ikke, for de vet så inderlig vel hva de gjør.» Jan Davidsen, jeg har en del spørsmål som jeg ønsker du skal ta opp med Jens ved neste veiskille hvor sykefraværet kommer på dagsorden: • Hvorfor må en vente så lenge for å komme til lege/spesialist? • Hvorfor må en vente opptil et år og i noen tilfeller lenger, for å komme inn til behandling på et sykehus? • Hvor mange kunne vært tidligere i arbeid ved tidlig rehabilitering? • Hvor mange går over på uførepensjon fordi de ikke fikk rehabilitering, eller kom for sent inn i rehabiliteringsprosessen fordi de måtte stå i kø? • Hvor mange går over på uførepensjon pga. årsaker som inntreffer som et resultat av å stå for lenge på vent, uansett behandling? • Hvor mange dør i ventekø, eller som et resultat av å ha ventet for lenge? Asbjørn Eriksen, en alderspensjonist som i liten grad har belastet helsevesenet > MIDTØSTEN Forbundets soli- daritetsprosjekt for Palestina I Fagbladet nr. 1/10 er det referert en orientering som Mads Gilbert har gitt landsstyret i forbindelse med et solidaritetsprosjekt. Denne legen har gjennom hele 2009 fått meget stor oppmerksomhet for sine skildringer i forbindelse med siste Gaza-krig. Derfor skal jeg ikke kommentere noe av det som han har sagt i forsjellige fora. Derimot vil jeg komme med andre opplysninger, som Fagbladet ikke har kommet med for å balansere all ensidig informasjon som NRK og andre medier til stadighet fôrer oss med. Følgende burde Fagbladet gitt oss informasjon om i forbindelse med Gaza-krigen: Over et lengre tidsrom bygde iranske krigsplanleggere enorme anlegg med rakettsiloer, bunkere og sambandstunneler over et areal på ca. 80 km2 i Gaza. De var plassert under/ved nær sagt annenhver sivil bygning – som for eksempel skoler, barnehager, hospitaler og moskeer. I en bunker i byen Hom i NordSyria, satt over 400 rakettkontrollører som skulle fjernstyre utskytningen av de forhåndsinnstilte rakettseriene. Noen «sov i timen» slik at man ikke fikk avfyrt dette arsenalet. I løpet av de første timene av luftkrigsfasen ødela Israels Air Force ca. 80 prosent av siloene og 98 prosent av styringssystemene. Videre kan opplyses at iranske militæreksperter hadde forhåndsinnstilt raketter som hadde til formål å ødelegge en israelsk radarstasjon i Negevørkenen. IAF ødela også disse rakettene i løpet av den første fasen av krigen. Hensikten med denne informasjonen er at man skal være oppmerksom på at man også i Gaza var vel forberedt på å slå kraftig til. I referatet har man nevnt Goldstone-kommisjonen. I den forbindelse har man «glemt» å informere om at FN har fjernet kritikken som var reist mot    > Fagbladet 3/2010 > 49 fbaargang2010 fbseksjonSAM