E INNHOLD > Foto: Thor Nielsen 8    TEMA: Lønn etter kjønn 14    Lønn som fortjent 16    Kontraktørvesenet blomstrer i barnevernet 20    PORTRETTET: Med kommunale hensikter 26    Dugnad for Huambo 44    FOTOREPORTASJEN: Velferdsarbeidere 50    Vannkrig i Andesfjellene 58    Skeptisk til ny helsereform FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 40    FOKUS: Arbeidslivets superhelter 42 Seksjonslederen 53 Debatt 56    Ufør i Gaza 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Brenner for formen Frivillig helgearbeid Prosjektet Hyppigere helg enn norm i Trondheim viser at mange ansatte er villig til å arbeide flere helger dersom de får skikkelig betalt for det. Erfaringen viser at arbeidsforholdene i helgene blir bedre. Og beboerne får det bedre. 32 > 27–42    HELSE OG SOSIAL Barnevernet verner ikke ansatte Barnevernkompetanse AS heter firmaet på toppen av konsulenthierarkiet i barnevernet, en bransje gjennomsyret av konsulenter og uryddige arbeidsforhold. Med kun tre fast ansatte omsatte firmaet for 30,4 millioner kroner i 2008. 16 > 2 > Fagbladet 4/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251    241 393 Trykksak Foto: Erik M. Sundt M J I M K L Ø T R E fbaargang2010 fbseksjonHEL