BARE SPØR!    Redigert av PER FLAKSTAD Illustrasjoner: www.tonelileng.no ANN-MARI WOLD TARIFF Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. UNNI RASMUSSEN TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. MAGNE GUNDERSEN FORSIKRING Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. 24 > Fagbladet 4/2010 Hvilende eller aktiv tjeneste? SPØRSMÅL: Jeg jobber på en bolig som har hvilende nattevakt. Vi lurer på om vi får rett betaling i forhold til arbeidsoppgaver. Når vi skal føre opp på timelisten, skriver vi det slik: Våken fra kl 21.45 til kl. 23.30 og fra kl. 07.00 til kl 07.45. Hvilende fra kl. 23.30 til kl. 07.00. Vi får altså betalt for 2,5 time våken og 2,5 time hvilende vakt. Her på boligen har vi fått i oppgave å ringe en person hver dag, utenom torsdager og i helgene, for vekking kl. 06.30. Siden dette er en pålagt arbeidsoppgave, mener vi at vi skal ha betalt for aktiv tjeneste fra kl. 06.30. Ledelsen mener vi er hvilende fram til kl. 06.00 og i aktiv tjeneste etter dette. Hvis dette medfører riktighet, burde vi vel også få betalt for aktiv tjeneste fra kl. 06.00, og ikke fra kl. 07.00 slik vi får i dag. Marit SVAR: Vakt på vaktrom skal innarbeides i en arbeidsplan og skal bygge på avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser i §§ 10-3 og 10-5. Hvilke tider av vakten som skal være aktive og passive, vil være en del av avtalen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Vakt på vaktrom er en hvilende vakt, hvor man oppholder seg på arbeidsplassen for i påkommende tilfeller å kunne rykke ut dersom det skjer noe uforutsett. Det er med andre ord ikke meningen at det skal kunne være hyppige utrykninger eller andre faste aktiviteter i den passive perioden. På bakgrunn av dette bør det faste oppdraget med å ringe en person hver morgen legges inn i den aktive perioden, noe ledelsen også er enig i, slik jeg forstår deg. Dette innebærer at den aktive perioden bør forlenges med en time, fra 07.00 til 06.00. Oppsummert vil da aktiv tjeneste være fra kl 21.45 til 23.30 og fra kl. 06.00 til 07.45, totalt utgjør dette 3,5 time som skal betales med ordinær lønn. I tillegg skal den passive perioden lønnes i forholdet 1:3, ved utrykning betales timelønn pluss 50 prosent for faktisk medgått tid, dette jf. tariffavtalens bestemmelser kapittel 1 § 4.3. Du bør ta kontakt med tillitsvalgt på din arbeidsplass for videre oppfølging av dette. Ann-Mari Wold, fagleder forhandlingsenheten Forsikring av bunad SPØRSMÅL: Som nytt LO-medlem har jeg nå fått kollektiv hjemforsikring. Men trenger jeg en egen forsikring for bunaden min? Med sølv er den verdt nærmere 35.000 kroner. Astrid SVAR: Ja, din kollektive hjemforsikring dekker bunaden, i likhet med annet løsøre og innbo. Det vil si at du er dekket hvis bunaden blir stjålet fra boligen eller blir utsatt for annen plutselig og uforutsett skade i bolig. Dersom du er redd for at den kan bli stjålet eller ødelagt på reise eller når du har den på deg ute, så bør du tegne en egen forsikring på bunaden. Egenandelen for skader på bunad eller annet løsøre og innbo som dekkes av hjemforsikringen, er 3000 kroner. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen fbaargang2010 fbseksjonHEL