SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Optimisten På en kafé i Sandefjord møtes personer med psykiske problemer. De danner nye nettverk rundt langbordet og deltar i ulike aktivitetsgrupper. 30 > Trivselshund På Cathinka Guldberg-senteret sørger hunden Spiran for dyreassistert terapi til glede for både ansatte, pasienter og pårørende. 36 > Superheltene Fokusforfatteren står bak en undersøkelse om jobbtilfredshet, og mener hjelpepleierne som står lengst i yrket er superhelter. 40 > Foto: Erik M. Sundt ENTUSIASTER: I seksjonsarbeidet må vi ha fokus på opplæring, utdanning og yrkesfaglig informasjon, mener opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog, prosjektleder Lise Larsen og styremedlem Finn Bærland. Telemark satser yrkesfaglig Venter økt fravær Selv om mange rapporterer om god tilgang på velfungerende hjelpemidler på sykehjem, er det stor frykt for økning av sykefravær som følge av belastningsskader blant de ansatte, skriver Dagens Medisin. I en undersøkelse blant sykehjem og forvaltning i 50 av landets største kommuner, frykter 46 prosent av respondentene at sykefravær på grunn av belastningsskader skal øke i 2010. Blant annet var 20 verneombud med i undersøkelsen. Hele 85 prosent av de spurte bekrefter at belastningsskader er en viktig årsak til sykefravær, og 80 prosent bekrefter at hjelpemidler er viktig for å redusere sykefraværet. Respondentene ble spurt om de tror at budsjettrammer på hjelpemidler er et hinder for å redusere sykefravær hos ansatte. 18 prosent svarte ubetinget ja, eller «i stor grad», mens ytterligere 22 prosent svarer «i noen grad».    KES Gratis på nett Diabetesforbundet tilbyr gratis informasjon om diabetes. Ved å gå inn på www.diabetes.no/nettforedrag får du tilgang på en rekke foredrag av eksperter på ulike temaer som berører pasienter med diabetes. Blant temaene er kosthold, fysisk aktivitet, senkomplikasjoner og diabetes i kombinasjon med andre sykdommer.    KES Fagforbundet Telemark har fått 800.000 i ekstra prosjektmidler og satser friskt på yrkesfaglig utvikling og kompetanseheving. Lise Larsen i Fagforbundet Telemark arbeider heltid for å gi alle de fire yrkesfaglige seksjonene en ekstra piff til innsats. – Forbundets evaluering viser at seksjonsarbeidet ikke er helt som medlemmene forventer. Målet med prosjektet er å få opp seksjonsarbeidet i fagforeningene. Det er viktig at vi på fylket hjelper de seksjonstillitsvalgte med å lykkes, og at seksjonsarbeid blir en naturlig del av fagforeningsarbeidet, sier Lise Larsen. Hun er leder for Seksjon helse og sosial i Telemark og er nå også en ekstra ressurs i tillegg til de øvrige seksjonstillitsvalgte i fylket. Det tar mye tid å finne ut av hva som fins av tilbud på fagskoler og videregående utdanning. I «Prosjekt Yrkesfaglig utdanning og kompetanseheving» har de listet opp en rekke utdanningsmuligheter i Telemark med oversikt over grunnutdanning, yrkesfag på videregående, på fagskoler og høgskoler. – Vi ønsker et tilbud til alle. Fagskole er et godt tilbud for mange, også for dem med fagbrev, sier opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog. – Et viktig mål er å få vurdert realkompetanse, og komme med forslag til hvordan medlemmene kan øke kompetansen og dermed få uttelling i form av økt lønn, påpeker Finn Bærland, en veteran i opplæringssammenheng. – Formell kompetanse er ikke så vanskelig å få betalt for. Realkompetansen er det vanskeligere å få anerkjent. Ikke minst er det viktig å innfri voksnes rett til videregående opplæring, med godskriving av utdanning og erfaring. Deltakerne i prosjektgruppa har merket seg at det ofte søkes etter høgskoleutdannede når nye stillinger lyses ut. De mener det er grunn til å se på om det stilles for strenge krav, og oppfordrer tillitsvalgte lokalt til å bli mer bevisst på hvilken kompetanse som trengs for å utføre de ulike jobbene. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonHEL