AKTUELT «Flott med en dytt» 48 ansatte fordelt på åtte lag ved Blidensol sykehjem i Stavanger har gått distansen Oslo–Stockholm. – Det har vært så vellykket at nå skal mange av oss fortsette på distansen Oslo–Kristiansand, forteller Randi Lima, hjelpepleier og en av dem som har gått minst 10.000 skritt hver dag fra midten av februar til 22. april. Lima mener det har vært mye negativ fokus rundt sykefravær, og syns det er flott med en kampanje for å bedre helsa og øke nærværet. Det var fysioterapeuten Kirsten Mossige som inviterte dem til å delta i aktivitetskonkurransen, og arbeidsgiver betalte deltakeravgiften. Alle deltakere får en skritteller og en CO2-kalkulator for å regne ut hvor mye hver enkelt og laget sparer miljøet ved å gå eller sykle i stedet for å kjøre. – Vi legger inn alle skrittene på en aktivitetstabell for å se hvordan vi ligger an. Her blir også andre aktiviteter regnet om til skritt, forteller Lima. Les mer: www.dytt.no    KES OVERSKUDD: – Kampanjen har gitt oss en positiv dialog, mye humor og overskudd til å takle en travel hverdag, sier Randi Lima. POLITIETTERFORSKES: Politi og helsemyndigheter vil til bunns i omfanget av journaltriksing som har forkortet livet til tre pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum. Journaltriksing felte direktør Rot med behandlingsfrister på sykehuset Asker og Bærum kan ha ført til at tre pasienter har fått forkortet livet. Direktøren for helseforetaket har trukket seg. Administrerende direktør Erik Omland i Vestre Viken HF trakk seg med øyeblikkelig virkning før et ekstraordinært styremøte i helseforetaket 8. april. Samme dag var det kommet fram at triksing med journaler hadde et mye større omfang enn Sykehuset Asker og Bærum først hadde opplyst. Før Omland gikk av, bekreftet han at behandlingsdatoen var flyttet i over 1000 journaler på kirurgisk avdeling. Men han benekter at han visste om praksisen. – For å bidra til å gjenopprette tilliten til Vestre Viken, har jeg, ut fra en totalvurdering, kommet fram til at det er nødvendig at jeg som øverste leder tar ansvar og fratrer min stilling, skriver Omland i en pressemelding. Vestre Viken helseforetak ble etablert da Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud og Sykehuset Asker og Bærum ble slått sammen i fjor sommer. – Erik Omdal har nå tatt det overordnete ansvaret. Det står det respekt av, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Runhild Vestby til Fagbladet. Hun vil ikke spekulere i om flere må gå så lenge saken er under politietterforskning. – I denne prosessen er det viktig at alle ansatte blir ivaretatt på en ryddig måte. Uansett er det ledelsens ansvar å ha oversikt over det som skjer, sier Runhild Vestby. Hun understreker at opplæring må være på plass som en viktig del av kvalitetssikringen. Brudd på pasientrettighetsloven I en intern rapport kommer det fram at kirurgisk avdeling har flyttet datoer på ventelister i strid med loven. Hvem som har tatt initiativ til denne praksisen, er uklart. Avdelingen har redigert standardbrev til pasienter slik at de ikke har fått informasjon om rettighetene sine. Det er også avdekket mangel på oppfølging av ventelister, manglende opplæring og manglende evaluering av pasientadministrasjonssystemet Dips. Sparker nedover Foretaksdirektøren vakte storm da han før sin avgang signaliserte at ansatte kunne bli sagt opp i kjølvannet av journalskandalen. Helsesekretærer Fagbladet har snakket med, reagerer på at ledelsen sparket nedover. De ønsker å være anonyme så lenge saken er under politietterforskning, men råder sine kolleger til aldri å innlate seg på å endre journaler og behandlingsfrister, i strid med loven. Alle har et selvstendig ansvar til å følge norsk lov. Tekst: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 4/2010 Foto: Annelin Viste Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL