Framover med Optimisten Optimisten er et dagtilbud som Sandefjord kommune gir brukere med psykiske problemer. Brukerne av aktivitetssenteret samles daglig på husets kafé. Rundt langbordet bygger de nye nettverk. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Samtalene går på kryss og tvers mellom treningsapparatene på Bugården i Sandefjord. Fire–fem av mennene som jevnlig frekventerer Optimisten, et aktivitetshus tilknyttet byens sosialmedisinske senter, trener kondisjon og styrke sammen med fysioterapeut Lise Ljones. I dag har de også med seg en fysioterapistudent, og Ljones minner om at de nå har muligheten til å få fersk viten om effektiv trening. Et par av gutta benytter sjansen til å oppdatere seg på hva som skal til for å kvitte seg med bilringer og øke muskelmassen. Kroppens medisin Kroppsbygging er ikke det som interesserer Ernst Rolf Pettersen mest. 50-åringen er mest opptatt av helsegevinsten. I 20 år gikk han daglige turer med hunden sin. Men så rusla bikkja, og for tre år siden sluttet han seg til treningsgjengen fra Optimisten. – Trening er medisin for kroppen, mener han. – Jeg merker at jeg er blitt sterkere. I begynnelsen tok jeg 40 kilo beinpress. Nå tar jeg 100 kilo, forteller han. – Og så merker jeg det på selvtilliten, legger han til. Trener ute og inne Mens Pettersen har funnet seg til rette med kondisjons- og styrketrening, er det andre som fortrekker for eksempel sykkeltur eller klatring. På ukeplanen til Optimisten er det hele fem dobbeltimer med tilbud om fysisk aktivitet. – Det er brukerne selv som melder inn ønsker, og vi justerer timeplanen hvert år, opplyser Lise Ljones. I årenes løp har de hatt grupper som har drevet med både spinning, aerobic og volleyball. – Jeg syns det er fint at flest mulig er med på basisaktiviteter som turgåing og svømming. Men nå har vi også tilbud om jogging og klatring i tillegg til trim med kondis og styrke, forteller fysioterapeuten. Hun er selv glad i friluftsliv og drar gjerne brukerne med ut i naturen. – Vi har kjøpt inn tre sykler, og noen av brukerne har skaffet seg skiutstyr, forteller hun. Inkluderende I løpet av uka er det både samfunnsgruppe, hobbytimer og andre innendørsaktiviteter på Optimisten. Det er også mulig å henge seg på ei sosial treningsgruppe for blant annet å gå ut og nyte byens kaféliv. Mary Ann Paulsen er aktivitør og fagko- > SOSIALMEDISINSK SENTER • Sosialmedisinsk senter rommer følgende tjenester: • Rustjenester • Psykiatrisk helsetjeneste • Kriseberedskap • Dagsenter på Herredshuset • Optimisten • Sosialmedisinsk senter består av to dagtilbud . Det ene er et lavterskel dagtilbud for mennesker med rusproblemer, også kalt Herredshuset, det andre er Optimisten, et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer. Optimisten ble etablert for 16 år siden. Sosialmedisinsk senter ligger sentralt i Sandefjord. • Les mer om tilbudet i Sandefjord på www.sandefjord.kommune.no 30 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL