ordinator ved Optimisten dagsenter. Det er fire ansatte her med til sammen 3,2 årsverk. I fjor var til sammen 265 ulike personer innom senteret. – Det daglige besøkstallet ligger normalt mellom 25 og 30, opplyser Paulsen. Hun framhever den gode atmosfæren som preger huset, og syns brukerne tar veldig godt imot alle nye som kommer. – Dette er et rusfritt lavterskeltilbud, så ingen behøver henvisning for å komme hit. De besøkende behøver ikke fortelle mer enn de selv ønsker. De kan for eksempel være anonyme hvis de foretrekker det. De blir uansett alltid invitert inn i fellesskapet og samtalene rundt langbordet. Men det er selvfølgelig også helt greit om den nyankomne foretrekker å sitte alene ved et av småbordene på kafeen, sier Paulsen. Tar ansvar Kafeen på Optimisten er dagsenterets møteplass. Aktiviteter har sitt utspring herfra. Hit kommer folk innom før de blir med på et av aktivitetstilbudene, eller de bare stikker innom for å treffe kjente. – Ingen må påta seg ansvar for kafeen eller noe annet her, men noen er ansvarlige og tar vakter. Derfor er det sjelden vi låser dørene når vi går for dagen. På ettermiddagene, lørdagene og i ferier er det som regel en av brukerne som tar ansvar for å drifte og låse stedet, forteller Mary Ann Paulsen. STERKERE: – Jeg føler meg mye sterkere etter tre års trening, sier Ernst Rolf Pettersen. – Og skulle det dukke opp problemer, har vi en beredskapsplan, sier Paulsen. Ensomhet En av de viktigste oppgavene på Optimisten er nettverksbygging. – Mange er ensomme, og venner er nok det mange av brukerne savner sterkest. Heldigvis har vi mange eksempler på at Optimisten har betydd noe for livskvaliteten ved at de har fått venner her. – Hobbyrommet er ett av stedene hvor brukerne er sammen og har den gode samtalen. Ut ifra deltakernes interesser og ønsker legges aktivitetene til rette. Vi lærer mye av hverandre når vi arbeider sammen. Men hun trekker også fram ansvarliggjøring. – Vi prøver å få dem til å ta ansvar, og det gjør de virkelig. Annenhver uke er det brukermøte. Alle kan komme med forslag og saker som angår driften på Optimisten. Selvbestemmelsesretten står sterkt blant brukerne, og personalet er tilretteleggere, sier Mary Ann Paulsen. VENNER: – Ensomhet er det største problemet for mange mennesker med psykiatriske lidelser, mener Mary Ann Paulsen. Fagbladet 4/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonHEL