BEDRE PÅ JOBB: – Vi har fått det bedre når vi arbeider helg. Det har nok også beboerne her, mener Liv Rønning og Morten Persen. Her sammen med Kjellrun Schiefloe. Fyller helgene frivillig For å få bedre arbeidsforhold i helgene, tar pleierne noen ekstra vakter. Fagforbundet i Trondheim sponser dem. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN – Det er mange fordeler ved at vi som er fast ansatte kan ta noen ekstra helger, og at vi får mer enn de vanlige helgetilleggene, mener Liv Rønning, hjelpepleier ved Nidarvoll helsehus i Trondheim. Selv er hun 56 år og har arbeidet helg i 37 år. – Så jeg er vant til å jobbe i helgene. Årsaken til at mange slutter, eller aldri vurderer å arbeide i helsesektoren, er at de ikke ønsker å arbeide i helgene. Rekruttering Liv Rønning tror underbemannede sykehjem i helgene er en viktig årsak til den altfor lave rekrutteringen i kommunehelsetjenesten. – Først og fremst fordi det er lite folk på jobb. Og mange av dem som arbeider i helgene, er vikarer. Da blir det slitsomt. Dessuten er det dårlig betalt. Du får mer for å arbeide mandag kveld enn søndag formiddag, sier hun oppgitt. Rønning håper at prosjektet Hyppigere helg enn norm vil øke statusen til helsefagene og arbeidet på sykehjem, og dermed virke positivt på rekrutteringen. Prosjektet innebærer at fast ansatte med fagutdanning kan velge å arbeide en eller flere ekstra helger i løpet av en turnusperiode på 24 uker. Målet er å få flere faste fagfolk på jobb i helgene. Sårbare brukere Den viktigste grunnen til at Liv Rønning støtter helhjertet opp om prosjektet, er hensynet til beboerne på Nidarvoll helsehus og de andre sykehjemmene som er med. – Det er noe spesielt med det å være avhengig av andre. Jeg tenker bare på meg selv når jeg skal til frisøren. Jeg blir ikke glad hvis frisøren min er syk, og jeg får en vikar til å klippe og stelle håret. Hvor viktig er det ikke da for et menneske som er avhengig av andre for å få vasket og stelt hele kroppen, at > TILLEGG • Helgetillegget i KS-området ligger fast på 35 kroner timen fra døgnskillet natt til lørdag og fram til døgnskillet natt til mandag. Likt for alle. • Kvelds- og nattillegget varierer fra 45 til 56 kroner timen, avhengig av årslønn. Det gjelder alle dager fra klokka 17 til klokka 6. 32 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL