det er kjente mennesker som gjør det? – Derfor betyr det mye at helgene blir bemannet med folk som kjenner beboerne. Det er med på å øke kvaliteten på den omsorgen vi gir, mener hun. Bedre på jobb Liv Rønning mener 2000 kroner ekstra har betydd noe for mange av dem som har valgt å arbeide flere helger. – Mange har jo bare en deltidsstilling, og særlig de som er enslige, lever ikke fett. Gjennom dette prosjektet får de økt stillingsprosenten i prosjektperioden, og de får mer å rutte med. Men Rønning argumenterer for at også de som ikke selv trenger høyere inntekt, bør være glad for prosjektet. – Vi får det alle bedre på jobb. Når jeg nå ser Morten eller andre kjente på vaktlista for de helgene jeg skal jobbe, blir jeg lettet. Den Morten hun sikter til, er Morten Persen, hjelpepleieren på 28 år som har vært her i fire år. Han tar fire ekstra helger i løpet av turnusperioden, og arbeider dermed annenhver helg. Liv Rønning har valgt å arbeide to ekstra helger. Håper på forlengelse Morten Persen bekrefter at det nå er flere fagfolk på jobb i helgene, og at arbeidet går lettere. – Det er greit med kjente folk på vakt. De har rutinene inne, og vi som er faste, slipper å veilede når vi allerede er få folk på jobb.    > Fagbladet 4/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonHEL