VELLYKKET: – Vi var heldige som ble med fra starten av prosjektet. Det har reddet mange helger her, sier Kari Grønstadbakk (t.v.) ved Nidarvoll helsehus. Tillitsvalgt Inger Mathisen mener at arbeidsgiver bør fortsette med ekstrabetaling i helgene når Fagforbundet ikke lenger dekker kostnadene. 28-åringen arbeider fast 50 prosent. Inkludert de ekstra helgene, blir det nesten 56 prosent. I tillegg plukker han vakter, slik    De tillitsvalgte i Trondheim hadde håpet at    – Kommunen hadde ingen ting å bidra med. at han vanligvis arbeider mellom 80 og 90    partene sentralt ville øke tilleggene for å gjøre    Dermed la vi 800.000 kroner på bordet. Men vi Lokalt forsøk prosent. Det er han fornøyd med. Han er blant dem som ønsker en deltidsstilling for å kunne bestemme en del av sin egen arbeidstid. Persen og Rønning håper begge at ordningen vil fortsette utover prosjektperioden. – Endelig er det noe som går vår vei. Det er ikke ofte. Men dette bidrar til å heve standarden på tjenesten og bedre arbeidsmiljøet. Det kan fungere som ei gulrot for dem som vurderer å bli for eksempel helsefagarbeider, sier Liv Rønning. helgearbeid mer attraktivt i 2008. Slik gikk det ikke. De sentrale partene overlot utfordringen til de lokale forhandlingene. – Her i byen hadde vi til sammen 100 vakante helgestillinger. For å arbeide helg, må folk lønnes skikkelig, mener Inger Mathisen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim. I de lokale fellesforhandlingene ønsket verken Sykepleierforbundet, FO eller Delta å være med i prosjektet Hyppigere helg enn norm. Fagforbundet tok da saken med i de forbundsvise forhandlingene. forventer at arbeidsgiver fortsetter hvis resultatene blir som vi håper på. Og de foreløpige tilbakemeldingene er veldig positive, sier Mathisen. Fagforbundet mener frivillig helgearbeid for dem som har mulighet til det, både kan redusere antall vakanser og uønska deltid. – Det er helt håpløst å få bukt med deltidsjobbinga uten at folk arbeider mer helg. Hvis vi kan få ansatte til å ta noen helger frivillig, er det fint. Men vi må også øke grunnbemanningen for å få det til, sier Mathisen. Prosjekt Hyppigere helg enn norm Fagforbundet i Trondheim dekker kostnadene ved prosjektet som innebærer at fagutdanna, fast ansatte i mer enn 40 prosent stilling, får 2000 kroner ekstra for å arbeide en eller flere helger utenom turnus. De som påtar seg å arbeide ekstra i helgene, kan ikke bli pålagt å arbeide enda flere helger. Prosjektet går over ett år og avsluttes i september 2010. Alle ansatte som oppfyller kriteriene, uansett organisasjonstilknytning, kan delta i prosjektet. I styringsgruppa sitter to tillitsvalgte fra Fagforbundet, en fra Norsk Sykepleierforbund og tre fra rådmannens stab. I de lokale prosjektgruppene sitter tillitsvalgt, verneombud og daglig leder. Nidarvoll helsehus har vært med fra starten høsten 2009. Litt seinere sluttet Søbstad helsehus seg til. Brundalen helse- og velferdssenter har vært med siden desember. Over 30 helsefagarbeidere og sykepleiere arbeider nå frivillig en eller flere ekstra helger i Trondheim. 34 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL