Parkarbeiderske ved Frogner Hovedgård. Finn tre kvinner i forbundets landsstyre 1974–78! Vaskeriet på Bærum sykehus i 1950-åra. > Fagbladet 4/2010 > 47 fbaargang2010 fbseksjonHEL