I februar i år utga den israelske økonomen Shir Hever en rapport med tittelen State Robbery. Her anklager han Israel for tyveri. Rapporten forteller at den israelske byggebransjen har krevd at de palestinske arbeiderne må betale ytterligere to prosent skatt. Dette skulle gå til opplæring av nye jødiske immigranter. Assaf Avid i det israelske rådgivingssenteret for arbeidere (WAC) i Nasaret, bekrefter at palestinske arbeidere burde ha krav på to typer trygd basert på sine bidrag til trygdesystemet, nemlig uføretrygd og arbeidsløshetstrygd. Han mener at det er et brudd på folkeretten, nasjonale forpliktelser og menneskerettighetene når palestinerne mister sine rettmessige trygdeytelser. Også undersøkelser foretatt av Adalah og Al Mezan kommer til samme konklusjon. Menneskerettighetsorganisasjonen har sendt inn formelle klager til direktørene i den israelske sentralbanken, NII og den israelske finansministeren med krav om at de skyldige pensjonene og trygdene til uføre palestinere straks blir overført. Venter i spenning Ifølge den israelske avisa Haaretz godkjente Israels forsvarsminister Ehud Barak i januar en årlig overføring på 39 millioner kroner til beboere på Gazastripen som har rett til pensjon og trygd fra Israel. Til sammenlikning mottar Israel 60 millioner kroner dagen i subsidier fra den amerikanske regjeringen; penger som de ikke må tilbakebetale. Det skyldige beløpet til de uføre tilsvarer altså mindre enn én dag med amerikanske overføringer. Visetalskvinne for NII, Ronit Gedulter, har bekreftet at klargjøringen av utbetalingene til de uføre palestinske arbeiderne ennå ikke er sluttført. Men hun håper at det skal gå i orden i nærmeste framtid. Hun bekrefter også at utbetalingene vil inkludere de skyldige beløpene, men vil ikke gi noen tidsramme for prosessen. I mellomtiden venter Washah og de andre uføre arbeiderne i Gaza på de midlene de så desperat trenger for å kunne livnære seg og familien. Fagbladet 4/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonHEL