Nr. 4 2010 > For medlemmer i Fagforbundet Lønnes etter kjønn SIDE 8–14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2010 fbseksjonKIR