AKTUELT En kulturskole for alle Kulturloven sier at kommunen skal sikre at alle får anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Fagforbundet uttaler i et høringsnotat til Kulturskoleutvalget at det må satses maksimalt på å få til et kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris til alle som ønsker det. Her er det viktig at kommunene prioriterer kulturskoletilbudet og at samarbeidet med skole og SFO er klart definert. Kulturskolens mål er at den enkelte skal få tilpasset opplæring, og det betyr at kulturskolen må bestrebe seg på en opplæring som fremmer glede, personlig vekst og kunstnerisk utvikling. God kvalitet er avgjørende for at kulturskolen skal være av interesse og utvikles i den form den har i dag. Herunder kommer blant annet kulturfaglig og pedagogisk kompetanse som er nødvendig for å få fram et mangfoldig tilbud. Kulturskolen er en av grunnpilarene for å gi alle barn en mulighet til å utvikle sine kunstneriske ferdigheter under kyndig ledelse. Kulturskolen skaper meningsfylt liv for mange, samtidig som den etablerer underskogen som er med på å rekruttere framtidas kunstnere og kulturarbeidere. Den skal være et tilbud til alle, også til den talentfulle elev. Kulturskolens rolle er også å være støttespiller til det lokale kulturlivet. Fagforbundet var med på å finansiere et pilotstudie hvor en så på skolepengenes betydning for bruk av kulturskoletilbudet. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og fremst er barn og unge fra familier som representerer inntektsgrupper over det nivået som er et anbefalt nedre nivå for måling av fattigdom. Undersøkelser viser at kunst- og kulturundervisning har positiv effekt på læring og sosial og personlig utvikling hos barn og unge. Undervisning i kunst og kulturfagene gir bedre lese- og skriveferdigheter samtidig som barna utvikler bedre finmotorikk. Fagforbundet er bekymret over at de praktisk-estetiske fagene i skolen ikke har den samme plassen som tidligere, men at basisfagene har fått mer plass uten at de praktisk-estetiske fagene har fått mer oppmerksomhet. IVR Kvalitetspris for nærværsarbeid Glomfjord barnehage har egen sosialminister og en leder som er opptatt av nærvær. Barnehagen fikk Meløy kommunes aller første kvalitetspris. Hver gang en av de ansatte har bursdag sørger sosialminister Heidi Johnsen for at flagget heises til topps. En gang i måneden feirer de bursdagene som har vært med kake og sosialt samvær. Johnsen har kontroll på kakelista, slik at den som har bursdag skal slippe å bake selv. Dessuten hjelper de hverandre med å bake kake til store tilstelninger, som konfirmasjoner, bryllup og så videre. Kanskje små tiltak, men alle er en del av det arbeidet styrer Tone Swensen Hestad gjør for å ha et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær. " Det var en koselig overraskelse å vinne prisen, vi visste ikke at vi var nominert en gang. Egentlig har ikke en sånn pris så mye å si for det daglige arbeidet, men det er selvfølgelig veldig artig å bli sett. I DEN FØRSTE PRISEN: Tillitsvalgt Torill Søderling i Fagforbundet og styrer Tone Swensen Hestad i Glomfjord barnehage er strålende fornøyd med å ha mottatt Meløy kommunes første kvalitetspris. jobber forebyggende. For eksempel i forhold til medarbeidersamtaler og drøftingsmøter med verneombud og tillitsvalgt, for å nevne noe, sier hun. Elfrid Boine er seksjonsleder for undervisning i Meløy. Hun fattet interesse for barnehagen da hun kikket på statistikken. De hadde nemlig lavt sykefravær uansett når på året hun undersøkte. " Vi ønsker å dele de gode eksemplene med de andre virksomhetene i kommunen, sier Boine. Derfor presenterte Swensen Hestad nylig arbeidet i et felles møte der alle barnehagestyrerne og rektorene i kommunen var til stede. Hun opplever at et åpent forhold til personalet gir mange fordeler, for eksempel kan hun komme tidligere inn med forebyggende tiltak hvis ansatte kommer til henne og forklarer situasjonen før de kommer med en sykmelding i hånda. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO år var det vi som var heldig, neste år noen andre. For det er selvfølgelig mange flere enn oss som hadde fortjent en pris, sier Swensen Hestad på diplomatisk vis. åpent forhold til de ansatte Barnehagen har fem avdelinger og rundt 30 ansatte. Fra 2008 til 2009 reduserte barnehagen sykefraværet med 25 prosent, fra 11,4 til 8,5 prosent. De fikk prisen på grunn av reduksjonen i sykefraværet, systematisk arbeid, god medarbeider- og brukertilfredshet og fordi de står fram som et godt eksempel for andre. Tillitsvalgt i Fagforbundet, Torill Søderlind, roser gjerne lederen sin. " Hun er en kjempefin leder som Fagbladet 4/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR