Med flagget til Kildesortering og fokus på sunn mat er blitt en del av hverdagen til barn og voksne i Husebøstykket barnehage i Stavanger. For dette er de belønnet med Grønt Flagg – et internasjonalt symbol som viser at barnehagen bryr seg om miljøet. Tekst: BENTE LILL HENRIKSEN Foto: JAN INGE HAGA – Vi var tidlig i gang med planer og ideer om hvordan vi i barnehagen skulle gjøre en innsats for miljøet, forteller styrer Svanhild Rake. Politikerne i Stavanger har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres, men fortsatt er det mange som ikke er i gang. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. – Vi fikk det grønne flagget i fjor, og er stolte av det. Hvert år må vi ha et nytt fokusområde for å beholde flagget og opprettholde statusen «miljøbarnehage». De tiltakene vi har gjennomført, er blitt en del av hverdagen i barnehagen, og selvsagt viderefører vi dem, forklarer styreren. Alle er med Ifølge Svanhild Rake har fokuset på miljøet blitt godt mottatt av alle involverte i barnehagen. – Det har gått veldig greit. De ansatte har vært veldig innstilt på å få til dette, og ungene har også fått være med på å bestemme hvordan vi skulle gjøre det, selvfølgelig ut fra gitte rammer, forteller styreren. Hun er opptatt av at tiltakene de gjennomfører og har fokus på, etter hvert blir en del av hverdagen i barnehagen. – Det virker som om ungene syns det er kjekt for eksempel å sortere avfallet i de riktige dunkene, og etter hvert er dette ting som nesten går av seg selv, sier hun. Tanken på fokusområdet som gjelder for hvert år, ligger bak de fleste ting som barnehagen holder på med, og bakes inn på ulike fagområder i den pedagogiske rammeplanen. Kildesortering Som mange andre barnehager, valgte Husebøstykket å starte med kildesortering da de gikk i gang med Grønt Flagg-prosjektet. – Det var viktig for oss å begynne med et prosjekt som var naturlig for barnehagen, og sortering av søppelet var noe som virket greit, sier Rake. Hver avdeling fikk sine egne beholdere for bioavfall og papir, mens annet søppel som plast, glass, metall og annet restavfall leveres i beholdere stasjonert på kjøkkenet. – Vi plukker daglig ut noen barn som sorterer og putter avfallet i riktig boks. En dag i uka drar en gruppe barn og voksne til kommunens miljøstasjon i nærområdet og leverer det sorterte avfallet, forklarer hun. Avfallstralle Nylig mottok Husebøstykket barnehage en egen avfallstralle, som de akkurat har tatt i bruk. Avfallstrallen er den første i sitt slag, og er laget spesielt for utprø- 30 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR