topps KILDESORTERING: Malin B. Hanevik, Selma B. Nilsen og Jenny Voreland hjelper pedagogisk leder Marianne Brakstad med å sortere søppel i den nye kildesorteringstralla i Husebøstykke barnehage. ving i denne barnehagen. Tralla er delt inn med seks ulike beholdere for kildesortering: plast, papir, glass og metall, restavfall, drikkekartonger og matavfall. Tralla har hjul, slik at den lett skal kunne trilles rundt på de ulike avdelingene i barnehagen. – Dette er en såkalt pilot-tralle. Vi skal prøve den ut, og hvis den blir en suksess, så kan den bli satt i produksjon slik at flere barnehager kan ta den i bruk, forteller Svan- hild Rake. Tralla har en egen plass i et hjørne på kjøkkenet, og på veggen henger flere oppslag om kildesortering og miljøvern. I dag holder barn og voksne på å gjøre i stand til foreldrebesøk i anledning barnehagedagen. Det skal serveres fruktspyd, og tre jenter hjelper avdelingsleder Marianne Brak- stad med å rydde opp.    > fbaargang2010 fbseksjonKIR