FOKUS Nøkkelhullsmerket er et enkelt redskap for lærere og ansatte i skolen, på SFO og i barnehager som vil gi barna kunnskap om sunn mat. Dessuten er det lurt å velge matvarer med Nøkkelhullet når det kjøpes inn mat til barnehager og SFO. > ANNIKEN OWREN AARUM Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Merkeordningen Nøkkelhullet omfatter matvaregrupper som danner grunnlaget for et sunt og variert kosthold. Fokusforfatteren mener barnehager og SFOer gjør lurt i å kjøpe disse matvarene. Mer informasjon om Nøkkelhullet og læringsopplegget finner du på www.nokkelhullsmerket.no Materiell om bra mat i barnehagen finner du på www.helsedirektoratet.no/matibarnehagen Materiell og retningslinjer for skolemåltidet finner du på www.helsedirektoratet.no/ernaering/skole/skolepersonell/ Lær barna om sunn mat 36 > Fagbladet 4/2010 MYNDIGHETENE i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen om Nøkkelhullet som merkeordning for sunnere matvarer. Nøkkelhullet settes på matvarer med mindre fett, salt og sukker, og mer fiber enn sammenliknbare produkter. Det passer direkte inn i opplæringen og som hjelpemiddel ved innkjøp av mat. Det handler om å leve et sunt og godt liv både for barn og voksne – hjemme, i barnehagen, på skolen, SFO og på arbeidsplassen. Mål- tidene er en viktig del av skole- og barnehagehverdagen. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for måltider som fremmer helse, og skal bidra til at barna får gode vaner når det gjelder kosthold. Enten det gjelder innkjøp til hjemmet eller til et offentlig kjøkken, er det bra å velge produkter med Nøkkelhullet. Merkeordningen omfatter matvaregrupper som danner grunnlag i et sunt og variert kosthold. Det er i utgangspunk- tet ferdigpakkede matvarer som kan merkes med Nøkkelhullet, men også fisk, frukt, bær, grønnsaker og poteter kan få merket selv om de ikke er innpakket. NØKKELHULLSMERKET mat passer i utgangspunktet for de fleste. Barn kan få nøkkelhullsmerkede matvarer fra de begynner å spise vanlig mat. De som må ta spesielle hensyn i dietten sin, må også gjøre det med nøkkelhullsprodukter. Spesielle næringsmidler for barn under tre år, som for eksempel barnegrøt, kan ikke merkes med Nøkkelhullet. Ved å bytte noen vanlige matvarer med nøkkelhullsmerkede produkter, er det enkelt å få et sunnere kosthold. Ved å velge for eksempel en frokostblanding som tilfredsstiller kravene i nøkkelhullsordningen og nøkkelhullsmerket melk, kan innholdet av sukker og fett halveres. Samtidig kan innholdet av fiber dobles. Et lite beger nøkkelhullsmerket smaksatt yoghurt (125 g) inneholder 2,5 g mindre sukker enn annen vanlig smaksatt yoghurt for barn. HUSSTELLÆRER og ernæringsfysiolog Anne Gaarder Amland har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen. Opplegget er tilpasset 3.–4., 5.–7. og 8.–10. årstrinn. Det består av nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit. Oppgavene er varierte. Tverrfaglig tenkning er et veldig viktig moment. Det er blant annet kryssord, regnestykker, diskusjonsoppgaver og tegneoppgaver. I tillegg er det oppgaver som involverer IKT. Tanken bak er at oppgavene skal ta fatt i de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Nøkkelhullet er også et fint utgangspunkt for å lære barn om kostrådene. Undervisningsopplegget supplerer undervisningsmateriellet i ernæring på www.matportalen.no. MANGE HAR LENGE sett det grønne nøkkelhullsymbolet på en del matvarer, fordi det har vært brukt i Sverige i 20 år. I juni 2009 ble ordningen revidert og innført også i Norge og Danmark. Det er frivillig for fbaargang2010 fbseksjonKIR