FOKUS produsenter og handel å bruke merket, men Mattilsynet passer på at det brukes riktig. Da nøkkelhullsmerket ble utviklet i Sverige i 1989, var tanken at symbolets utseende skulle være en kombinasjon av kostsirkelen på toppen og kostpyramiden i bunnen. Satt sammen, ser det ut som et nøkkelhull. Den grønne fargen ble valgt fordi den symboliserer at dette er noe positivt – adgang, gi retning, vise vei. Sirkelen og kostpyramiden var tidligere mye brukt som pedagogisk verktøy. Nøkkelhullet er bærer av budskapet om å spise variert. DU KAN SE ETTER nøkkelhullsmerket på mange forskjellige matvarer. I disse matvaregruppene kan produkter med mindre fett, salt og sukker, og mer fiber, få merket: • Meieriprodukter (melk, yoghurt, ost) • Brød og andre kornvarer (knekkebrød, kornblandinger, pasta, mel og grøt) • Margarin og matolje • Fisk og fiskeprodukter • Kjøtt og kjøttprodukter • Ferdigretter (middager, paier, pizzaer, smørbrød, wraps og supper) • Frukt, bær, poteter og grønn- saker • Vegetabilske produkter som for eksempel soyamelk, havredrikker og tofu. MED ENKLE GREP kan måltidene i barnehager og skolefritidsordninger gjøres sunnere. Det kan være smart å starte med å nedfelle arbeidet med mat og måltider i årsplanen. Det vil gi forankring og langsiktighet i arbeidet. Ta gjerne kontakt med en barnehage eller en skolefritidsordning dere vet arbeider målrettet med mat og måltider, og som kan bidra med egne erfaringer. Et annet tips er å invitere foreldrene til idédugnad hvor de kan komme med forslag til hvordan maten i barnehagen og skolefritidsordningen bør være både til hverdags og når noe skal feires. Målet er sunn og god mat for barna. Inviter en foreleser som kan fortelle om barn, mat og helse på en planleggingsdag eller et foreldremøte. Spør gjerne en ernæringsfysiolog, tannpleier, helsesøster eller folkehelsekoordinator i kommunen. Informer foreldrene om barnehagens arbeid med mat og måltider knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer. Foreldre vil gjerne vite hva barna får å spise i barnehagen og på SFO. «Ved å velge for eksempel en frokostblanding som tilfredsstiller kravene i nøkkelhullsordningen og nøkkelhullsmerket melk, kan innholdet av sukker og fett halveres.» Fagbladet 4/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: Bjarne Nygård/Samfoto fbaargang2010 fbseksjonKIR