PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Torpo barnehage i Ål kommune har god erfaring med å nytta digitale Distribuert med Fagbladet verktøy på utradisjonelle område i barnehagen. TEKST: ASTRID E. HJELMELAND DIGITAL KVARDAG I BARNEHAGEN nr. 3 2010 © Torpo barnehage © Åslaug Sniltsveit fbaargang2010 fbseksjonKIR