> Arnstein Hølmebakk har skrevet historiene helt fra før stiftelsen av Norsk Kommunearbeiderforbund i 1920, og fram til sammenslåingen med Norsk helse- og sosialforbund i 2003. De tre bindene har han kalt Den siste formannen, Velferdsarbeiderne og Ingen søndagsskole. Han beskriver med kjærlighet erfaringer som pionerene har gjort opp gjennom Norsk Kommuneforbunds (NKF) nesten 90 årige historie. Foto og tekst er gjengitt med forfatterens tillatelse. Foto er hentet fra Norsk folkemuseum/galleri NOR, Oslo Bymuseum, Oslo byarkiv, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Fagbladet/NKFs bildearkiv, Scanpix. 44 > Fagbladet 4/2010 Kommunal bjørnepasser og revolusjonær tillitsvalgt; Torbjørn Henriksen matet ulv og bjørn i grottene på Sankt Hanshaugen. Velferdsarbeidere Det begynte på stiftelsesmøtet i 1920. I dag består Fagforbundet av 312.000 medlemmer og 110 forskjellige yrker. Historien viser slit, yrkesstolthet og en stødig kamp for offentlige fellesgoder. FOTOREPORTASJEN Tekst: TITTI BRUN fbaargang2010 fbseksjonKIR