OSS Etterlysning Er det noen som kjenner seg igjen, og gjerne vil treffe noen av sine kullinger fra hjelpepleierskolen ved Ullevål sykehus høsten 1965? Ta kontakt med Bjørg Løkenhagen på e-post bloeke@online.no, på tlf. 416 59 312 eller 69 16 84 23. Milrid Janny Lyngstad har vært tillitsvalgt i 25 år. Her omkranset av nestleder Doris Standal (t.v.) i fylkeslaget og lokallagsleder Torill Førsund. Jubileum i sør Sørlandet sykehus Arendal avd. 743 har feiret sine medlemmer med 25 års fartstid i forbundet og et medlem som har vært tillitsvalgt i 25 år. 25-årsjubilantene er bak fra venstre Else Liv Jensen, Inger lise Nilsen, Lisbet O. Forsdal, Trygve Bjørn Bie, Ellen Norma Bakken og Doris Albretsen. Foran fra venstre Ingebjørg Terkelsen, Eldrup Hansen og Greta Olsen.    Tekst: Doris Standal Fagforbundet Lier hadde 67 påmeldte medlemmer på årsmøtet. Sju 40-årsjubilanter og 18 medlemmer med 25 år var spesielt invitert. Av disse møtte tre 40- og sju 25-årsju- bilanter. De andre får diplom og merker i posten. Fra venstre Tormod Kristensen (40), nestleder Knut Røssum, Vidar Gustavsen, Henny Lauritsen (40), Rigmor Engevoll, Kari Synøve Johansen, Turid Henriksen, Sonja Reiersgård, leder Astrid Isene, Grethe Andersen, Kari Van Oorschot og Per Fjellvang (40).    Tekst: Astrid Isene Mange jubilanter i Lier Kurssuksess på Lilleaker 47 kursdeltakere lyttet andektig til dr. philos Trine Klettes budskap om omsorgssvikt og krenkelser av barn. Foreningene Frogner, Nordre Aker og Ullern i Oslo har sparket i gang årets lokale kurstilbud for sine medlemmer. Foreleser på heldagskurset var Trine Klette, dr. philos i allmenn- og samfunnsmedisin, og temaet var omsorgssvikt og betydningen av tidlig tilknytning. Bydel Ullern startet i fjor et prosjekt rettet mot risikoutsatte barn. I år videreføres dette arbeidet, og «Familiens hus» etableres i bydelen. Dette tilbudet skal utgjøre «inngangsdøra» til bydelens tjenester for barn og unge og være en arena for bedre samordning av alle tilbud til målgruppa. Totalt 47 deltakere fordelt på alle yrkesgrupper i barnehagene fikk et spennende og viktig foredrag om viktigheten av å «se barna» og deres behov og skjebner. Andelen av bekymringsmeldinger til barnevernet er skremmende lavt i forhold til de statistiske tall på omsorgssvikten som rammer barn i Norge i dag.    Tekst: Jan Kyvik 60 > Fagbladet 4/2010 ! fbaargang2010 fbseksjonKIR