KRYSSORD «Av skade blir man klok, ikke rik.» DANSK ORDSPRÅK Hodeplagg Overlate Kreatur Bakke Innbringe Gutte navn Kone Hast Advokat Innta Blott Måle Drysse Artikkel Idrett Ball-    Lege spill    fork. Kjas Pen Oppdrette Århundre Følgende Hermod Am. © 255    stat 12-2009 Møtes Månefase Vannstoff Invaliditet Kna For-    Husvrenge    geråd Busk Tre Rusten Forlate Gutte navn Glimte Matte Mynt Mesterskap Gate Anseelse Lovbryter Imperium Anno Kna Underlag T all Sta Plante Entusiasme Låre Belgia Østerrike Drikk Drikk Kropp Bøs Titteskap Ense Betydelig Tøv Gråkald T ekstil Løpe Adgang Person. pron. Bolig Stykkevis Nasj. bilm. Løpe Krypinn Tren Hår Person. pron. Kopp Tysk by Nynorsk pron. Skjul Stoff Gjetord Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 15. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 1 U    A    S    > Vi har trukket tre vinnere REDUKSJON ØM ODEL VARIERE KLVETDREN KYSKIT E Kari Haug E SV SERØFM OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! som hver får 10 flaxlodd: 2848 Skreia N NAVN BYGDEVEI AR NIPS NÅ TIARA GUNN NE NR TRUT S DEG G BUET ErnaGramNymo FLYTE ERIK OS ADRESSE Å ENKEL EI LE J 0983 Oslo Gunvor Skavhellen 3160 Stokke POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET RUS ELLEVILL GAGN SFORSETTENE SKAL Y RV ETE LAILA VILL ÆRENDTEGDKJEDO EDER ELLEVE S TANN 62 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR