Nr. 4 2010 > For medlemmer i Fagforbundet Lønnes etter kjønn SIDE 8–14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2010 fbseksjonKON