TEMA LIKELØNN Karen Margrethe og Roger Han har bare folkeskole, kona er fagarbeider. Likevel tjener Roger mer enn dobbelt så mye som Karen Margrethe. Karen Margrethe Gullikstad (44) Hjelpepleier med videreutdanning i kreftomsorg. 75 prosent stilling på Tydal sykehjem. Inntekt: 316.500 (med full ansiennitet og alle tillegg inkludert.)  Mannen min tjener mer enn dobbelt så mye som meg. Det e itj rætt. Når man har like lang utdanning, bør man også ha den samme lønna.  Jeg har videreutdanning i kreftomsorg, men har ikke fått lønnstillegg for dette. Mesteparten av videreutdanninga har jeg tatt på fritida.  Jeg søkte om lønnstillegg for videreutdanninga, men fikk beskjed om at dette måtte gis i lokale forhandlinger. I Trondheim ville jeg fått det tillegget fra eksamensdagen, men i Tydal fikk jeg beskjed om at det ikke var penger å hente. Det er snakk om kompetanseheving hele tida. Men skal vi ta utdanning og heve kompetansen, må vi også få betalt for det.  Jeg håper det skjer noe der ved årets oppgjør. Nå må lønna opp. Roger Gullikstad (49) Folkeskole. Realkompe- tanse som ingeniør. Senioringeniør i Aurotech Electronics AS, et firma han selv var med på å starte, og der han fortsatt er deleier og styremedlem. Inntekt: 700.000  Jeg syns lønna mi er ok for den jobben jeg gjør. For det meste jobber jeg vanlige arbeidsdager, men i tillegg blir det en del telefoner på kveldstid.  Jeg hadde en altoppslukende interesse for elektronikk allerede på ungdomsskolen, så jeg gikk rett ut i jobb. Jeg har skaffet meg kunnskap og kompetanse gjennom jobben. Nå har jeg havna der jeg tenkte jeg skulle. Jeg har ingeniørkompetanse og en lønn som tilsvarer det nivået.  Du tjener mer enn det dobbelte av kona di. Hva syns du om det?  Det er sikkert ikke rettferdig. Det er en urimelig lønnsforskjell mellom lønna mannen min får og den lønna jeg har. Jeg jobber jo med folk  det mest verdifulle vi har. fbaargang2010 fbseksjonKON