LIKELØNN TEMA Kristian og Merethe Både Kristian og Merethe tar fagbrev. Ingen av dem tenkte på lønn da de valgte utdanning. Gjett hvem av søsknene som tjener mest? Kristian Gullikstad (24) Fagbrev som serviceelektroniker. Jobber som tekniker i Statkraft. Inntekt: 500.000  Jeg bestemte meg tidlig for å utdanne meg innen elektro. Det lå i blodet, kan du si, så jeg tenkte aldri på noe annet.  Tenkte du på lønn da du valgte yrke?  Nei, det gjorde jeg ikke.  Hva syns du om lønna di i dag?  Den står vel i forhold til den kompetansen jeg har. Merethe Gullikstad (21) Lærling i kontor og administrasjon i RBUP Midt-Norge. Lærlinglønn: 109.360 (40 prosent av tarifflønn på 273.400)  Jeg er glad i økonomi og administrative fag, men det var ikke et veldig bevisst valg.  Har du vurdert utdanning innen helse slik som mor og bestemor?  Nei, det er uaktuelt. Det er ikke en type arbeid jeg ville taklet. Jeg er mer glad i salg og slikt enn i å jobbe med folk.  Har du valgt riktig nå?  Ja, det tror jeg. Og det blir helt sikkert mer skole etter dette. Planen er å skaffe meg studie- kompetanse og seinere gå på BI. Jeg tror det er mange jobb- muligheter da.  Er du opptatt av lønn?  Ja, men foreløpig er jeg veldig fornøyd med å få lærlinglønn, og ikke bare være student.  Hva med den store lønnsforskjellen mellom kvinner og menn? Faren din tjener mer enn det dobbelte av det moren din gjør, og din tre år eldre bror har også en mye høyere lønn enn du får som ferdig fagarbeider.  Det er ikke noe stort problem for meg, men det er litt urettferdig. > Kristian valgte yrke med hjertet, og tenkte ikke på lønna. Som nyutdannet serviceelektroniker tjener han mer enn sin mor selv om hun har like lang utdanning og full ansiennitet. fbaargang2010 fbseksjonKON