SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Yrkesfaglig satsing Yrkesfag, voksnes rett til utdanning og lønnsmessig uttelling for både formal- og realkompetanse er et satsingsområde for Fagforbundet Telemark. 30 > E-forvaltning Digitale løsninger i offentlig sektor må være for alle. Tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og personvern var tema på E-forvaltningskonferansen 2010. 32 > Skor seg på Nav Fra september 2007 til september 2008 har Nav brukt svimlende 1,9 milliarder kroner på eksterne konsulenter, viser en fersk Fafo-rapport. 35 > Journaltriksing felte direktør Gull av gråstein Frafall i videregående skole er et stort problem, men det er ikke nytt. Det slår Gudmund Hernes fra Fafo fast i rapporten «Gull av gråstein». Rapporten kommer med ulike tiltak og peker på at konsekvensene av frafall er store og alvorlige. Det å ikke ha gjennomført videregående opplæring gir i altfor mange tilfeller dårlige vilkår for liv, arbeid og samfunnsdeltakelse. Rapporten kommer med anbefalinger for å få til en bedre gjennomføring av videregående opplæring. Et av forslagene går på utstyrsituasjonen i de videregående skolene. Fagforbundet støtter forslaget om å kartlegge utstyrsituasjonen på de videregående skolene. Forbundet er også opptatt av et godt og aktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, mellom arbeidslivet og skolene, og godt fungerende yrkesopplæringsnemnder, faglige råd og opplæringskontorer. Fagforbundet mener det også er viktig med lavterskeltilbud som «tar tak» i ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.    IVR Rot med behandlingsfrister på sykehuset Asker og Bærum kan ha ført til at tre pasienter har fått forkortet livet. Direktøren for helseforetaket har trukket seg. Administrerende direktør Erik Omland i Vestre Viken HF trakk seg med øyeblikkelig virkning før et ekstraordinært styremøte i helseforetaket 8. april. Samme dag var det kommet fram at triksing med journaler hadde et mye større omfang enn Sykehuset Asker og Bærum først hadde opplyst. Før Omland gikk av, bekreftet han at behandlingsdatoen var flyttet i over 1000 journaler på kirurgisk avdeling. Men han benekter at han visste om praksisen. – For å bidra til å gjenopprette tilliten til Vestre Viken, har jeg, ut fra en totalvurdering, kommet fram til at det er nødvendig at jeg som øverste leder i helseforetaket tar ansvar og fratrer min stilling, skriver Omland i en pressemelding. Vestre Viken helseforetak ble etablert da Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud og Sykehuset Asker og Bærum ble slått sammen i fjor sommer. – Erik Omdal har nå tatt det overordnete ansvaret. Det står det respekt av, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Runhild Vestby ETTERFORSKES: Politi og helsemyndigheter vil til bunns i omfanget av journaltriksing som har forkortet livet til tre pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum. til Fagbladet. Hun vil ikke spekulere i om flere må gå så lenge saken er under etterforskning. – I denne prosessen er det viktig at alle ansatte blir ivaretatt på en ryddig måte. Uansett er det ledelsens ansvar å ha oversikt over det som skjer, sier Runhild Vestby. Hun understreker at opplæring må være på plass som en viktig del av kvalitetssikringen. Brudd på pasientrettighetsloven I en intern rapport kommer det fram at kirurgisk avdeling har flyttet datoer på ventelister i strid med loven. Hvem som har tatt initiativ til denne praksisen, er uklart. Avdelingen har redigert standardbrev til pasienter slik at de ikke har fått informasjon om rettighetene sine. Det er også avdekket mangel på oppfølging av ventelister, manglende opplæring og manglende evaluering av pasientadministrasjonssystemet Dips. Sparker nedover Foretaksdirektøren vakte storm da han før sin avgang signaliserte at ansatte kunne bli sagt opp i kjølvannet av journalskandalen. Helsesekretærer Fagbladet har snakket med, reagerer på at ledelsen sparket nedover. De ønsker å være anonyme så lenge saken er under politietterforskning, men råder sine kolleger til aldri å innlate seg på å endre journaler og behandlingsfrister, i strid med loven. Alle har et selvstendig ansvar til å følge norsk lov. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2010 > 27 Illustrasjonsfoto: Scanpix Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON