AKTUELT Advarer mot datalagringsdirektivet Tidenes skup Aftenpostens avsløringer av vannverksskandalen på Romerike har fått tildelt Skup-prisen for beste avsløring ved hjelp av undersøkende journalistikk gjennom 20 år. I juryens begrunnelse heter det: Journalistene visste at korrupsjon, bestikkelser og smøring er vanskelig å dokumentere. Men med allerede opparbeidet fagkunnskap og systematisk jobbing, greide de å avsløre at direktøren for de kommunale bedriftene gjennom år hadde beriket seg selv og sin familie med offentlige kroner.    MoS Hele folket settes under mistanke dersom datalagringsdirektivet blir innført i norsk lov, advarer Fagforbundet og Datatilsynet. Fagforbundet anbefaler i likhet med Datatilsynet at EUs datalagringsdirektiv ikke implementeres i norsk lov. En innføring av datalagringsdirektivet vil innebære innsamling og lagring av opplysninger om hvilke personer som til enhver tid kommuniserer med hverandre ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Opplysningene skal lagres i minst seks måneder. – At staten iverksetter etterforskningstiltak som retter seg mot hele samfunnet, uten at det foreligger mistanke mot noen, og før det er identifisert et mulig lovbrudd, innebærer et paradigmeskifte i norsk strafferettstradisjon og kan ses som et uttrykk for at hele folket settes under mistanke, skriver Datatilsynet i sin høringsuttalelse. Fagforbundet stiller seg også kritisk. Overvåkning – Når man følger datatrafikken til alle som benytter seg av norske operatører innen data og telefoni, så er det ikke etterforskning, men overvåkning, heter det blant annet i TOMMELEN NED: Leder Linn Hemmingsen og nestleder Ola Harald Svenning i Fagforbundet ungdom advarte tidlig mot EUs datalagringsdirektiv. Nå får de følge av moderorganisasjonen. saksframlegget som Fagforbundets vedtak bygger på. Mange har etter hvert smarttelefoner og kopler seg opp til nettet flere ganger i løpet av et døgn for å hente oppdaterte veimeldinger, sportsresultater, e-poster, opplysninger om været, osv. Opplysninger om alle disse oppkoblingene vil registreres og lagres, inkludert stedfesting av hvor telefonen er. – Dette innebærer at det ikke bare skal registreres enkelte øyeblikk av våre liv, men at registreringen nærmest blir kontinuerlig, påpeker Datatilsynet. Bevis din uskyld Både Fagforbundet og Datatilsynet reagerer på at departementene begrunner datalagringen med at opplysningene vil være nødvendige for å frikjenne noen som er urettmessig mistenkt for alvorlig kriminalitet. Norsk strafferettstradisjon har holdt seg til prinsippet om at en borger er å anse som uskyldig inntil det motsatte er bevist utenfor rimelig tvil – den såkalte uskyldspresumpsjonen. Samme prinsipp er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Få hjelp til å bli slettet Datatilsynet har lansert slettmeg.no – en rådgivningstjeneste som skal gi hjelp til folk som opplever krenkelse av personvern på internett. Slettmeg.no er Norges første gratis hjelpetjeneste for folk som ønsker å få slettet krenkende materiale på nettet. Datatilsynet står bak tjenesten som er opprettet på bakgrunn av forslag fra personvernkommisjonen i 2009. Krenkende materiale kan være bilder, uriktig informasjon, sjikane og falske profiler. Slettmeg.no skal både gi hjelp og hjelp til selvhjelp. Tjenesten har ikke mandat til å kreve at noe slettes eller selv foreta sletting. Den skal gi råd og hjelp for å komme i kontakt med dem som har lagt ut krenkende opplysninger eller med dem som står bak nettsiden der informasjonen fins. Hjelp fås per telefon, chat, ved å fylle ut skjema eller sende e-post.    IVR Fagbladet 4/2010 > 29 Illustrasjon: Vidar Eriksen fbaargang2010 fbseksjonKON