Telemark satser yrkesfaglig Fagforbundet Telemark har fått 800.000 i ekstra prosjektmidler og satser friskt på yrkesfaglig utvikling og kompetanseheving. Tekst: MONICA SCHANCHE    Foto: ERIK M. SUNDT Lise Larsen i Fagforbundet Telemark arbeider heltid for å gi alle de fire yrkesfaglige seksjonene en ekstra piff til innsats. – Grunnen til at vi søkte Fagforbundet om midler, er evalueringen som viste at seksjonsarbeidet ikke er helt som medlemmene forventer, sier Lise Larsen. Hun er leder for Seksjon helse og sosial i Telemark og er nå også en ekstra ressurs i tillegg til de øvrige seksjonstillitsvalgte i fylket. Når Fagforbundet i Telemark har fått tildelt ekstra prosjektmidler har det vært et ønske at fylkesorganisasjonen også ser på utfordringene i Samhandlingsreformen. Prosjektet er derfor delt i to. Ressursene fordeles med 60 prosent frikjøp av prosjekt- leder på fylkesnivå, og inntil 60 prosent til frikjøp av tillitsvalgt i Midt-Telemark (Bø, Sauherad og Nome), knyttet til prosjekt Midt-Telemark Helsekommune. Ny giv for seksjonsarbeid – I mars holdt vi en samling for seksjonskontaktene i alle fagforeningene i fylket. Målet er å få opp seksjonsarbeidet i fagforeningene. Det er viktig at vi på fylket hjelper de seksjonstillitsvalgte med å lykkes, og at seksjonsarbeid blir en naturlig del av styre- og fagforeningsarbeid, påpeker hun. I styringsgruppa sitter prosjektleder Lise Larsen, opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog og Finn Bærland, en veteran i opplæringssammenheng. Han har skrevet prosjektsøknaden og drevet lobbyvirksomhet for å få gjennomslag for bevilgningen. Med i utvalget er også Marianne Nilsen Skjønstad, nyvalgt nestleder i Fagforbundet Telemark. Kompetansekartlegging – Et viktig mål for prosjektet er å få vurdert realkompetanse, og komme med forslag til hvordan medlemmene kan øke kompetansen og dermed få uttelling i form av økt lønn, sier Finn Bærland. – Formell kompetanse er ikke så vanskelig å få betalt for. Realkompetansen er det vanskeligere å få anerkjent, sier Lise Larsen. Ikke minst er det viktig å innfri voksnes rett til videregående opplæring, med godskriving av utdanning og erfaring. – Her gjelder det å få på plass en finansiering av utdanning og livsopphold som gjør det mulig for voksne å sette seg på skolebenken igjen, mener prosjektgruppa, som også slår et slag for utdanningsvikariater. Utdanningsmuligheter Det tar mye tid å finne ut av hva som fins av tilbud på fagskoler og videregående utdanning. Det er viktig at Fagforbundet i fylkene skaffer seg oversikt for å kunne veilede > REALKOMPETANSE OG YRKESPRØVING • Realkompetanse omfatter alt man tidligere har lært i skole, arbeidsliv og organisasjonsliv. Gjennom en realkompetansevurdering kan søkere få godskrevet sin tidligere utdanning, kurs og ulike former for praksis i forhold til vitnemål eller fagbrev. Praktisk yrkesprøving er en metode som kan egne seg for voksne som mangler dokumentasjon for kompetanse. • Realkompetansevurdering kan gi avkorting i den formelle studietiden. 30 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON