medlemmene, mener de tillitsvalgte som har gjort et grundig arbeid. I «Prosjekt yrkesfaglig utdanning og kompetanseheving» har de listet opp en rekke utdanningsmuligheter i Telemark med oversikt over grunnutdanning, yrkesfag på videregående, på fagskoler og høgskoler. Prosjektgruppa har etablert kontakt med KS, Høgskolen i Telemark og er i ferd med å etablere kontakt med Fagskolen. Alle skal med – Vi ønsker et tilbud til alle. Fagskole er et godt tilbud for mange, også for dem med fagbrev, sier opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog, som også er ansvarlig for Seksjon kontor og administrasjon i fylket. – Vi har kartlagt hvilke tilbud vi har her i Telemark, og hva man må reise ut av fylket for å ta. Telemark har tilbud både innenfor tekniske fag, helse og sosial og oppvekst. Innenfor kontor og administrasjon er det et godt videregående tilbud på Høgskolen i Hedmark, avd. Rena, opplyser Svalastog. Deltakerne i prosjektgruppa har merket seg at det ofte søkes etter høgskoleutdannede når nye stillinger lyses ut. De mener det er grunn til å se på om det stilles for strenge krav , og oppfordrer tillitsvalgte lokalt til å bli mer bevisst på hvilken kompetanse som trengs for å utføre de ulike jobbene. Samhandlingsprosjekt Når det gjelder samhandlingsreformen, er det viktig å skape mulighet for faglig fordypning for helsefagarbeidere som blir berørt, mener prosjektgruppa. – Skogmo videregående skole har to helse- og sosialklasser for voksne, forteller Lise Larsen. Hun har nylig besøkt skolen der sju voksne elever tar teorien komprimert på ett år. – Voksne menn i 50-åra har satt seg på skolebenken og skal bli helsefagarbeidere. Det er spennende, og en fordel for yrket, mener hun. – Det går ikke an å tilby deltid til voksne menn og kvinner, understreker Lise Larsen. ENTUSIASTER: I seksjonsarbeidet må vi ha fokus på opplæring, utdanning og yrkesfaglig informasjon, mener opplæringsdansvarlig Eli Saua Svalastog, prosjektleder Lise Larsen og styremedlem Finn Bærland. Fagbladet 4/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKON